YS Arbeidslivsbarometer 2014: Ønsker åpenhet om lønn

Mange oppfatter arbeidslivet som godt, med høy mestring og trygghet. Samtidig opplever stadig flere økt intensitet og tidspress på jobb. Dette er noen av funnene i arbeidslivsbarometeret for 2014.

Vilde Hoff Bernstrøm, Arild H. Steen og Ann Cesilie Bergene presenterte i oktober YS Arbeidslivsbarometer for 2014. Foto: Erik Norrud.

Vilde Hoff Bernstrøm, Arild H. Steen og Ann Cesilie Bergene presenterte i oktober YS Arbeidslivsbarometer for 2014. Foto: Erik Norrud.

– Til tross for et generelt godt arbeidsliv viser Arbeidslivsbarometeret at mange opplever at arbeidsdagen er preget av stress. Det er en trend vi dessverre har sett øker over tid, sier YS-leder Jorunn Berland.

Folk opplever at både tidspresset og stresset på jobb øker, og utviklingen har vært negativ siden 2009, da YS startet målingene av arbeidslivet gjennom arbeidslivsbarometeret. Hele 45 prosent mener at stresset på jobb har økt noe eller mye de siste fem årene.

Åpenhet om lønn
Flertallet av de spurte i undersøkelsen sier at de ønsker åpenhet om lønn.

Andelen som ønsker full åpenhet har steget siden målingene i YS Arbeidslivsbarometer startet i 2009. Andelen som svarer at de ikke ønsker slik åpenhet (7 prosent) har holdt seg jevn i den samme perioden.

● Det er noen forskjeller mellom sektorene. 10 prosent av arbeidstakere i privat sektor ønsker ingen åpenhet om lønn. Bare 3 prosent i det offentlige mener det samme.

● Det er en klar sammenheng mellom inntektsnivå og ønsket om åpenhet. De med høy inntekt er mest negative til åpenhet.

– Dette er et klart signal fra både arbeidstakere og ledere. Åpenhet om lønn er viktig i seg selv, men det skaper også legitimitet for lønnsdannelsen. Åpenhet bidrar til større forståelse for hvorfor det faktisk må være forskjell på hva folk tjener. Åpenhet om lønn kan hjelpe oss med å knuse myter og fjerne misnøye. En unngår spekulasjoner og misunnelse, mener YS-leder Jorunn Berland.

Stiller seg bak arbeidsmiljøloven
Et stort flertall ønsker ikke å endre arbeidsmiljøloven. Hele 68 prosent av arbeidstakerne sier de ikke ønsker en oppmyking av arbeidsmiljøloven, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2014. 60 prosent av lederne sider det samme.

4 prosent mener at loven bør bli strengere, 64 at den bør være som i dag, 26 prosent mener den bør bli mindre streng, mens om lag 6 prosent ikke vet.

Les Arbeidslivsbarometeret i sin helhet

Arbeidslivsbarometeret er en uavhengig, forskningsbasert undersøkelse og analyse. I år er 3000 arbeidstakere med. Hensikten med barometeret er å måle trykket i norsk arbeidsliv. Barometeret gjennomføres årlig og for 6. gang i 2014. YS Arbeidslivsbarometer blir gjennomført av Afi (Arbeidsforskningsinstituttet) på oppdrag for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).