Vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til nye stillinger

Norske kvinner har altfor lenge funnet seg i deltidslivet. Nå tas det et godt grep for flere heltidsstillinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Bakgrunnen er at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ifølge VG slår Høyesterett i hodet to ganger og endrer loven for å sikre at deltidsansatte får fortrinn til nye stillinger.

Unio-leder Ragnhild Lied er fornøyd med at det tas grep knyttet til deltid.

Til VG sier Anniken Hauglie at regjeringen med dette imøtekommer sterke krav fra arbeidstagerorganisasjonene om at deltidsansatte må få forsterket sin fortrinnsrett når det utlyses ny stilling. – Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier Hauglie til VG.

– Dette er en veldig god nyhet å få på sommerstid. Hauglie leverer, sier Unio-leder Ragnhild Lied til avisa.

Deltidsansatte har i loven en slik rett. Hauglie aksjonerer nå, fordi Høyesterett i en dom i fjor, avviste fortrinnsretten..

Regjeringen sender nå ut en høringsuttalelsen der regjeringen foreslår å endre loven slik at Høyesteretts dom ikke blir retningsgivende.

I lovendringsforslaget står det at «Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten».
Men det tas forbehold:

«Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstager er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. På disse vilkår vil fortrinnsretten også kunne gjelde til en del av en stilling.

Unio-sjef Ragnhild Lied roser Høyre-statsråden.
– Lovendringen vil ikke løse alle utfordringene knyttet til deltid, men det gir et viktig signal om at det er heltid som er målet. Dette er veldig bra, spesielt for helse- og omsorgssektoren, som har en stor utfordring med mange deltidsstillinger, sier hun i en kommentar til VG.