Unio-politikk for realisering av FNs bærekraftsmål

– FNs bærekraftsmål er i høyeste grad fagforeningspolitikk. De målene som er satt vil bety en annen fordeling, sa Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og styremedlem i Unio, da han presenterte Unios politikk for realisering av FNs bærekraftsmål under Unios representantskapsmøte i dag.

Steffen Handal presenterte Unios politikk for realisering av FNs bærekraftsmål under Unios representantskapsmøte.

Under presentasjonen understreket Handal at Unio, som en del av fagbevegelsen og en ansvarlig samfunnsaktør i Norge, må involvere og engasjere seg.

– Unio som hovedorganisasjon, vi som enkeltforbund og våre medlemmer og tillitsvalgte må engasjere oss. Dette angår oss alle, understreket han.

Han poengterte at Norge ennå ikke har vedtatt en nasjonal plan for implementering av bærekraftsmålene.

– Det er så vidt jeg vet ikke engang vedtatt at det skal vedtas en nasjonal plan. Det bør det, og den planen bør vi i så fall arbeide for å påvirke. Fagbevegelsen, det organiserte arbeidslivet, har en stor jobb å gjøre. Vi representerer profesjoner som sikrer kvalitet i store og viktige offentlige oppgaver.

Les representantskapssaken her

Representantskapet er Unios øverste organ og samles hver høst. Som fullt medlem av hovedorganisasjonen Unio har BF to delegater i representantskapet.