Nyheter Artikler

Kampen mot uønska deltid

Mette Rysjedal flytta frå Sogn og Fjordane i 2002, er utdanna bibliotekar frå Høgskolen i Oslo i 2005, og er no fungerande avdelingsleiar for utviklingsavdelinga ved Deichmanske bibliotek. I avisa Firda er ho hovudoppslaget 22. september, fordi ho går ut mot dei lite attraktive deltidsstillingene. Ho kan nemleg godt tenkje seg å flytte tilbake til heimfylket etter mange år i Oslo. - Men berre om eg får full jobb, seier 32-åringen, som trur deltidsstillingar er det største hinderet fylket har for tilbakeflytting.

BF om Innstillingen til Stortingsmelding 23

Komiteens innstilling til Stortingsmelding om bibliotek er kommet. - Spennende lesning, sier BFs forbundsleder Monica Deildok. Og anbefaler bibliotekarer særlig å lese komitémedlemmenes merknader til meldinga.

BF og NORWAC med avtale om utvikling av Gaza-bibliotek

På 90-tallet bidro norske bibliotekarer til oppbygging av helsefagbibliotek i Midt-Østen. Ett av dem er ved Shifa-hospitalet i Gaza. Den forverrede situasjonen – og ikke minst krigen i vinter – har etterlatt biblioteket i svært dårlig forfatning. Nå har bistandsorganisasjonen NORWAC og Bibliotekarforbundet inngått en samarbeidsavtale for å revitalisere helsefagbiblioteket ved Shifa-hospitalet.

Tariff 2009: Meklingsfristen utsatt til over pinse

Meklingsfristen i kommunal og statlig sektor er ytterligere utsatt. Ny meklingsfrist ble i ettermiddag satt til onsdag 3. juni klokken 24.00. En eventuell streik vil iverksettes fra arbeidstidens begynnelse torsdag 4. juni klokken 06.00.

Tariff 2009: Meklingsfristen utsatt med 24 timer

Partene i offentlig sektor er enige om å utsette meklingsfristen. Dette innebærer at det fortsatt er håp om å komme frem til enighet om tilpasninger i offentlige tjenestepensjonsordninger. Ny meklingsfrist er satt til onsdag 27. mai kl. 24:00. Alle skal altså gå på jobb som normalt på onsdag.