Nyheter Artikler

BF-stipend til bibliotekmøtet i mars

Forbundsstyret har vedtatt å sette av stipendmidler til tre personer for deltakelse på Det 76. norske bibliotekmøte i Sandefjord i mars. Her gjelder det å være kjapp med å søke!

– Vi skal vise fram den profesjonelle bibliotekaren

Jannicke Røgler er i gang som ny forbundsleder i BF. I sin første leder i Bibliotekaren skriver hun blant annet at "bibliotekene kan bidra til å skape en felles virkelighet i et samfunn som i økende grad preges av mistillit både til fakta og forskning." Hun vil også at den profesjonelle bibliotekaren blir mer synlig for arbeidsgivere, politikere og folk flest.

Bibliotekaren blir nettavis!

Papirtidsskriftet "Bibliotekaren" startet opp da BF ble stiftet for 24 år siden. Da var det en selvfølge å kommunisere på papir. Nå informeres, forteller og debatterer folk på mange plattformer. Dette tar BF konsekvensen av. I løpet av første halvår 2018 blir Bibliotekaren nettavis, med jevnlige oppdateringer og med økt satsing på nyhetsbrev. Bibliotekaren på papir fortsetter, nå med fire temanummer i året.

Gule lapper og gode diskusjoner: BF-landsmøtet 2017 fra begynnelse til slutt

Landsmøtet i BF ble arrangert på Gardemoen 23. og 24. november. Det vil trolig bli husket for værguder som gjorde det strevsomt for mange delegater å komme fram, for uendrete medlemskriterier etter gode diskusjoner og for en ganske uortodoks seanse om målprogrammet. Men kanskje også for forsøket på å avklare om om kulepunkter eller nummererte punkter er best i et målprogram. Her er hele beretningen om landsmøtet, slik jeg så og hørte det.

Mer åpent og mindre budsjett?

Blir meråpne bibliotek startet for å utvikle bibliotekets tjenester og gjøre dem mer tilgjengelige? Eller er det et tiltak for å kutte i personalet? Hvordan har framveksten av meråpent vært i Sverige og Danmark? Vi har gått til faglitteraturen for å gjøre opp status.