Nyheter Artikler

Dypdykk i beretninga

BF-landsmøtet i november skal blant annet behandle forbundsstyrets beretning. Der fortelles historia om våre tre siste år, om hva BF har ment og gjort. Kan det være delte meninger om noe sånt?

Både Oslo BF og Hordaland BF foreslår endring i medlemskriteriene

Endringene i hvordan kompetansen til ansatte i bibliotek er satt sammen, har nå slått inn i BF. Til landsmøtet 23. - 24. november er det kommet forslag fra både Oslo BF og Hordaland BF om endring i medlemskriteriene. "Vi ønsker et forbund som er åpent for medlemmer som har bibliotekfaglig utdanning og/eller arbeider med bibliotekrelaterte oppgaver", skriver Oslo BF. Alle er uansett enige om at utdanningsnivået må minimum være bachelorgrad, eller tilsvarende eldre eller utenlandsk utdanning.

– Lite å hente i årets statsbudsjett

- Det er et skuffende statsbudsjett for bibliotekvirksomheten i Norge. Når vi ser måten den svenske regjeringen satser, både på nasjonal bibliotekstrategi og med 250 øremerkede millioner årlig til utvikling av folkebibliotekene, er det norske kulturbudsjettet svært tamt, sier BF-leder Margunn Haugland etter at statsbudsjettet ble lagt fram 12. oktober.

Du kan påvirke BF-landsmøtet!

Vil du endre målprogrammet, vedtektene eller valgkomiteens forslag? Det kan du gjøre på landsmøtet. Vil du fremme en ny sak, eller en uttalelse, har du frist til torsdag 12. oktober.

Anders Ericson anmelder «Den femte statsmakten»

Å foreslå biblioteket som «Den femte statsmakten» er himmelstrebende ambisiøst. Men biblioteket som beskrives lever dessverre ikke opp til dette idealet, skriver Anders Ericson i denne anmeldelsen av den svenske omverdensanalysen. Den danner bakteppet for en nasjonal bibliotekstrategi som kommer neste år.