Nyheter Artikler

30 millioner til leselyst i Bokåret 2019

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner til å fremme leselyst i Norge i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede. Liv Gulbrandsen, nåværende leder for Leser søker bok, er ansatt som prosjektleder for Bokåret 2019.

Generasjon formidling

BF 25 ÅR: Har dagens bibliotekstudenter bruk for Bibliotekarforbundet? Hva mener de om profesjonens rolle, bibliotekarutdanninga de går på og BFs betydning? Vi samlet fem studenter rundt et pizzabord, tok en pause fra BF-jubileets nostalgiske tilbakeblikk og lot dem snakke fritt.

Røgler møter Grande på Lillehammer

Under Norsk litteraturfestival på Lillehammer arrangerer Oppland fylkesbibliotek debatten "Fri! (men fattig)". Med undertittelen "Hva skjer med bibliotekene når liberalistene styrer kulturpolitikken? Blir det svenske tilstander?" skal kulturministeren og BF-lederen møte Margareta Swanelid fra Dieselverkstadens bibliotek i Sverige.

Bibliotek som kooperativ

(RESIRKULERT ARTIKKEL FRA 2008:) I utkanten av Stockholm ligger Nacka. En borgerlig styrt kommune der mye er konkurranseutsatt og lagt ut på entreprise. Etter hvert også en bibliotekavdeling. Men det var på personalets eget initiativ.

Selvstyrt sekstimersdag i Dieselverkstadens bibliotek

(RESIRKULERT ARTIKKEL FRA 2008:) - Vi forsøker å jobbe seks timers arbeidsdag her. Ingen behøver å sitte her åtte timer bare fordi man skal jobbe åtte timer.