Nyheter Artikler

Unio-støtte i viktig prinsipiell sak mot Norwegian

I januar frifant Lagmannsretten både Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Air Norway for krav om fastsettelse av arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte. Denne dommen er anket, og YS har bedt Unio om støtte for å få saken videre til Høyesterett. – Dette er en viktig sak for organiseringen av norsk arbeidsliv, rent prinsipielt sett. Unio har derfor utformet et støtteskriv som er sendt Høyesterett, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Dansk storkonflikt utsatt i 14 dager – mobiliseringen fortsetter

- Det er historisk at 800.000 offentlige ansatte står sammen i disse forhandlingene, sier leder Tine Segel i det danske Bibliotekarforbundet. Uten løsning skulle storstreiken begynt i dag. Men den danske riksmekleren har pålagt partene å utsette streik og lockout med 14 dager. Fagbevegelsen mobiliserer mens meklingen pågår.

Tallgrunnlaget klart før årets tariffoppgjør: Unio-lederen vil se 3-tallet

For at partene skal ha felles tallgrunnlag før tariffoppgjørene, lager Det tekniske beregningsutvalget (TBU) rapporter både før og etter oppgjørene hvert år. Årets rapport gir Unio-leder Ragnhild Lied grunnlag for å kreve en ramme over 3 prosent.

Tariff 2018: BF har levert sine krav

Det nærmer seg forhandlinger i årets tarifforhandlinger. Dette er det første hovedoppgjøret der Bibliotekarforbundet deltar som medlem av Unio. Og nå har forbundsstyret i BF vedtatt og oversendt krav på fire tariffområder til Unio.

Dansk BF forbereder seg på konflikt

Forhandlingene om ny overenskomst (OK18) for de offentlig ansatte i Danmark har brutt sammen. Det danske Bibliotekarforbundet har – sammen med en rekke forbund i offentlig sektor - varslet streik fra 4. april. Og arbeidsgiverne har svart med varsel om lockout.