Nyheter Artikler

Problematisk offentlighet

Desinformasjon, både i nyhetsmedier og sosiale medier, utgjør et demokratisk problem. Dette ble tematisert i årets Holbergdebatt, avholdt i Universitetsaulaen i Bergen en ettermiddag tidlig i desember. Holbergdebatten bygger på verdier som opplysning, demokrati og ytringsfrihet, og tittelen i år var "Propaganda, fakta og falske nyheter". Debatten ble arrangert av Holbergprisen i samarbeid med Fritt ord og Norsk PEN, avdeling Vestlandet.

«I sofaen» – Bokbad med Gine Cornelia Pedersen

- Det er kjedelig å skrive uten å leke, sier Gine Cornelia Pedersen når hun bokbades av skolebibliotekar Siri A. Oftestad Aronsen ved Oslo by steinerskole. - Å skrive skal være en litterær lek, sier hun. Elevene Judith Sunde og Anna Stabel går på medialinjen og forteller levende om bokbadet 19. oktober.

Tre gode budsjettnyheter

Mange folkebibliotek må leve gjennom november og desember med forslag om budsjettkutt fra rådmannen. Så kommer det avgjørende kommunestyremøtet oppunder jul. Noen ganger blir problematiske kutt vedtatt. Men her vil vi trekke fram tre kommuner der det gikk bra.

Optimisme for Gaza-biblioteket

I høst har det kommet betydelig økonomisk støtte fra BF og en rekke enkeltmedlemmer til helsefagbiblioteket i Gaza. – Dette er flotte nyheter. Vi er svært glade for det gode samarbeidet vi har med Bibliotekarforbundet og norske bibliotekarer, sier prosjektkoordinator Mahmoud Abu Amer ved Gaza Health Sciences Library.

Dramatisk kutt vedtatt i Odda

- Jeg er vanvittig skuffa, jeg mangler ord, sier Tone Beathe Solberg. Hun er BF-tillitsvalgt ved legendariske Odda bibliotek. Onsdag 20. desember vedtok kommunestyret i Odda å fjerne ett årsverk av en stab på 3,5 årsverk ved biblioteket.