Nyheter Artikler

EFTA-domstolen slår fast: Pålagt reisetid er arbeidstid

Hva defineres som arbeidstid når arbeidstaker må møte opp utenfor sitt vanlige arbeidssted? EFTA-domstolen har nå klargjort at slik reisetid er å regne som arbeidstid.

Heretter klekkes danske bibliotekarer ut fra «Institut for Informationsstudier»

Det Informationsvidenskabelige Akademi skifter navn til "Institut for Informationsstudier" fra 1. desember. - Navnet skal signalisere, at vi er et bredere studium enn informasjonsvitenskap og fjerne forvirringen ved at vi ikke heter institutt som andre fag på Københavns Universitet, sier instituttleder Jens-Erik Mai om navneskiftet.

Glemte å spørre folkebiblioteket om samarbeid

Ny storskole i Søgne planlegges for 570 elever, men uten eget skolebibliotek. De "skal benytte folkebiblioteket" heter det friskt i planen. Problemet er bare at folkebiblioteket ikke er spurt.

Lederskiftet er gjennomført i BF

Jannicke Røgler ble fredag 24. november valgt til ny leder i Bibliotekarforbundet. Landsmøtet valgte henne ved akklamasjon på landsmøtets siste dag. Samtidig takket Margunn Haugland av som forbundsleder etter tre år.

Landsmøtet har talt: Medlemskriteriene må utredes, med avgjørelse i 2020

Det var knytta spenning til BF-landsmøtets behandling av medlemskriteriene i vedtektene. Etter en god diskusjon, ble det fremmet et forslag om å utsette og utrede saken. Det fikk stort flertall. Kriteriene står derfor uendret i tre år til.