Nyheter Artikler

R David Lankes - Foto Jeremy Hill

Kunnskapsorganisasjon på anbud?

Vil du høre professor R. David Lankes snakke om at "Librarianship is a technical profession"? Eller hva med "Fjernlån for dummies" av Glenn Karlsen Bjerkenes fra Universitetsbiblioteket i Oslo. Årets KORG-dager gir deg dette, og mye mer.

March for Science 2017

Marsjerer for vitenskap

Vårt felles kunnskapsgrunnlag er under press. Lørdag 22. april kan du marsjere for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste
kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta.

Sabine Rønsen4

En bibliotekstudents møte med Wikipedia

Kildebruk i Wikipedia kan gi noen dilemmaer. Når artikkelforfatteren har kjent en biografert person, og gir av sin førstehånds kunnskap i artikkelen, skal man da fjerne utsagnet pga manglende annen kilde? Risikerer man da å fjerne denne kunnskapen for alltid? Slikt fikk bibliotekstudent Sabine Rønsen i fanget i sin praksisperiode hos Wikimedia Norge.

Linda Strand på Dingemoen skolebibliotek

Skolebibliotekene i vårt bilde

Det tas viktige initiativ for styrking av skolebibliotekene for tida. Media viser interesse. Forskning underbygger det NBF og BF hevder: Det trengs et løft, ikke minst i personalressurser. Men hva skal til for at skolebibliotek får mer kompetent personale? Spørsmålet om kompetanse i skolebibliotek virker fremdeles uavklart.

sdr

Spill i bibliotek – underholdning og brukerperspektiv

Anders Grønning fremhever den type læringseffektivitet som spillteoretikerne snakker om. Når det spilles ute i det offentlige rom, får man i tillegg til selve spillet også den sosiokulturelle innfallsvinkelen. Ønsket om å fungere i fellesskapet hever motivasjonen for å lære, påpeker Grønning, som fremhever New Amigos som eksempel på språklige møter.