Nyheter Artikler

Trygdeoppgjøret i havn: Grunnbeløpet opp 3,8 %

Partene i trygdeoppgjøret har blitt enige om å øke grunnbeløpet i folketrygden med 3,8 prosent, eller 2760 kroner fra 1. mai. - YS er fornøyd med trygdeoppgjøret sett i et helhetsperspektiv. Samtidig er vi skuffet over at Regjeringen ikke ville imøtekomme kravet om å kompensere for etterslepet fra 2008 på 0,3 prosent.

Askefast?

Flyruter kanselleres på grunn av askeskyene fra vulkanutbruddet på Island. Mange har blitt sittende ”askefast” langt vekk fra arbeidsstedet. I denne ekstraordinære situasjonen oppfordrer YS arbeidsgiverne til å være rause overfor arbeidstagerne. Her er noen råd til de som er berørt av den ekstraordinære flysituasjonen i forbindelse med vulkanutbruddet på Island.

Ubetjente bibliotek

I begynnelsen av februar 2010 kom spørsmålet om ubetjente bibliotek i nyhetsbildet. - For BF ble det en anledning til å påpeke at selve samlingene bare er en del av bibliotekets tilbud, skriver forbundsleder Monica Deildok i sin leder-artikkel i BFs tidsskrift Bibliotekaren for mars 2010.

BF møtte Kristin Halvorsen og Kunnskapsdepartementet

BF-nestleder Hanne Brunborg og rådgiver Thor B. Stadshaug hadde møte med statsråd Kristin Halvorsen, statssekretær Roger Østlie Sandum og avdelingsdirektør Øystein Johannessen mandag 22. mars.

YS om likelønn: Partene må ta ansvar

- Det avgjørende er ikke hvordan pengene til likelønn kommer, men at de kommer. Klarer partene å bli enige om et likelønnsløft, har regjeringen lovet at det skal komme friske midler, sier YS-leder Tore Eugen kvalheim i anledning YS inntektspolitisk representantskap.