Nyheter Artikler

Tariff 2009: Brudd i lønnsforhandlingene

På grunn av manglende framdrift i forhandlingene, særlig i forbindelse med pensjon, ble det torsdag 30. april kl 14 brudd i tariffoppgjøret både i statlig og kommunal sektor (inkl. Oslo kommune). Alle hovedorganisasjonene har brutt.

Om St.meld.nr. 23 (2008-2009), ”Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid”

BFs forbundsleder Monica Deildok har lest Giskes stortingsmelding om bibliotek, og gir her til kjenne sine generelle synspunkter på dette dokumentet.

Tariff 2009: Brudd i lønnsforhandlingene

På grunn av manglende framdrift i forhandlingene, særlig i forbindelse med pensjon, ble det torsdag 30. april kl 14 brudd i tariffoppgjøret både i statlig og kommunal sektor (inkl. Oslo kommune). Alle hovedorganisasjonene har brutt.

Råde bibliotek raseres! Vil Giske be en bønn for Råde nå?

Rådmannen foreslår i ”Omstilling 2010” at biblioteket skal opprettholdes med en 10% stilling. Stillingen skal flyttes til skolen og alle andre driftsmidler skal kuttes fra budsjettet. Omstillingssaken skal behandles av Formannskapet i Råde kommune 7.mai.

Tariff 2009: YS-lederen advarer mot LO-løsning

Natt til fredag 1. mai går forhandlingsfristen ut i oppgjørene i stat- og kommunesektoren. Nå advarer YS-leder Tore Eugen Kvalheim mot å løse pensjonsstriden i offentlig sektor på kammerset med LO: - Regjeringen må ta til seg at vi må få en løsning som alle grupper kan godta.