Nyheter Artikler

YS om likelønn: Partene må ta ansvar

- Det avgjørende er ikke hvordan pengene til likelønn kommer, men at de kommer. Klarer partene å bli enige om et likelønnsløft, har regjeringen lovet at det skal komme friske midler, sier YS-leder Tore Eugen kvalheim i anledning YS inntektspolitisk representantskap.

Høringssvar om indikatorer for folkebibliotek

"Bibliotekarforbundet ser positivt på arbeidet med å forbedre kvaliteten på statistikken og gi oss verktøy som kan bidra til kvalitetsheving og evaluering", heter det innledningsvis i BFs høringssvar om nasjonale indikatorer for folkebibliotek.

Ny IA-avtale på plass

- YS har tro på grepene arbeidslivets parter nå tar for å få redusert sykefraværet. Gjennom økt fokus på aktivitet, nærvær og oppfølging vil avtalen om et inkluderende arbeidsliv bli et enda viktig redskap for å få flere hender i arbeid. Som arbeidstakerorganisasjon skal vi strekke oss så langt vi kan for at målene i IA-avtalen blir nådd. Dette sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en kommentar til at IA-avtalen underskrives i dag.

BF-innspill til statsbudsjettet 2011

Tirsdag 16. februar var Bibliotekarforbundet invitert til SVs stortingsgruppe for å fremme sine synspunkter på Kulturdepartementets statsbudsjett for 2011. Forbundsleder Monica Deildok hadde klare krav.

Inspirasjonshefte om reduksjon av sykefravær i KS-området

Partene i kommunal sektor har utarbeidet et kortfattet inspirasjonshefte om hvordan man kan jobbe for å redusere sykefraværet på den enkelte arbeidsplass. Heftet fremhever den systematiske jobbingen og at gode resultater oppnås ved å ha fokus på nærvær.