Nyheter Artikler

Tariff 2009: YS-K krever uttelling for kompetanse

- YS-K legger fram krav om at relevant uformell og formell kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling, sier leder for YS-K, Gunn Olander. Hun understreker at selv om pensjon er mest omtalt i oppgjøret i kommunal sektor, vil også verdsetting av kompetanse stå sentralt i lønnsoppgjøret som startet onsdag 15. april.

BFs miljø- og klimaprofil

BF ønsker å bidra positivt til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling, og ønsker å drive sin virksomhet i tråd med en god miljøprofil.

Tariff 2009: A1-forhandlingene i Spekter er i gang

Disse forhandlingene foregår på nasjonalt nivå for hele området. Man vil forhandle fram et generelt tillegg til alle ansatte i tariffområdet. Videre skal partene fastsette frister for de lokale forhandlingene skal være ferdig forhandlet.

Tariff 2009: Enighet mellom YS og HSH

Torsdag ettermiddag 2. april ble YS og HSH enige om en krone i generelt tillegg. Videre ble det gitt lavtlønnstillegg der hvor snittlønnen ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn.

Tariff 2009: Lønnsoppgjøret YS – HSH starter i dag

Tirsdag 1. april klokken 13.00 starter årets lønnsoppgjør mellom YS og HSH. - YS vil vise ansvarlighet i lønnsoppgjøret som nå starter. Vi forventer imidlertid forbedret kjøpekraft for alle våre grupper innenfor rammen av et ansvarlig og solidarisk oppgjør, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Han står i spissen for YS` forhandlingsdelegasjon.