Nyheter Artikler

Kulturutredninga er klar: Nå er det folkebibliotekenes tur!

- Sannheten har kommet på bordet. Vi har i mange år tapt for idrett og festivaler. Nå er behovet for styrking av de lokale bibliotekene åpenbart for alle, sier BF-leder Monica Deildok, som mener Kulturutredninga har gjort en viktig jobb med å kartlegge, samtidig som de påpeker hva som må gjøres videre. - Nå er det opp til kulturministeren å ta grep. Nå må høring og handling gå hånd i hånd, sier Deildok.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim går av

Tore Eugen Kvalheim har i dag gått av som YS-leder. Årsaken er at han skal til ny jobb som direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Der tiltrer han ikke før 1. juli, men det er for å sikre en ryddighet i rollene at Kvalheim går av umiddelbart. 1. nestleder Jorunn Berland fungerer som YS-leder inntil videre.

Forslaget om nytt hovedbibliotek i Oslo foreligger

Byrådet legger torsdag fram saken om å bygge nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Den er basert på vinnerkonseptet ”Diagonale” fra arkitektkonkurransen i 2008/2009. – Et nytt hovedbibliotek blir en sentral møteplass for alle byens borgere ved Norges største kollektivknutepunkt. Biblioteket vil synliggjøre besøkende fra hele landet og hele verden at Oslo er Norges kunnskapshovedstad, sier Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland.

Ebok-lokomotiv uten vogner?

- Vi er glad for at det nå ser ut til å bli en forlengelse av forsøksordningen for utlån av e-bøker fra Norsk kulturråd. Vi er likevel bekymret for at endringene i prøveordningen vil legge føringer for hvordan avtalene mellom forlag og bibliotek vil utformes når bibliotekene skal kjøpe tilgang til e-bøker, sier Persen.

Bibliotekarforbundet boikotter Ryanair

Bibliotekarforbundet fattet i forbundsstyremøte 30. november vedtak om å boikotte Ryanair, inntil flyselskapet anerkjenner de ansattes rett til å organisere seg.