Nyheter Artikler

Ny rådgiver på plass i BFs sekretariat

BF har ikke bare flyttet sekretariatet sitt fra Lakkegata til Øvre Vollgate, forbundet har også ansatt en ny medarbeider. Kari Lifjell heter BFs nye rådgiver innen tariff, lønn og arbeidsliv.

Tariff 2011: Enighet mellom YS og NHO

I lønnsoppgjøret mellom YS og NHO ble partene om kvelden torsdag 31. mars enige om to kroner i generelt tillegg. Videre ble det gitt en krone i lavlønnstillegg på alle overenskomster med gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 prosent av industriarbeiderlønn. - Dette er et forsvarlig økonomisk opplegg. Resultatet gir medlemmene mer i lommeboka. Samtidig er oppgjøret innenfor bedriftenes tåleevne og setter ikke arbeidsplasser i fare, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

BF-sekretariatet på flyttefot

Bibliotekarforbundets sekretariat flytter! Etter en lang periode i Lakkegata på Grønland i Oslo, vil BF fra og med 1.mars 2011 være på plass i nye lokaler i Øvre Vollgate 11, omtrent midt mellom Stortinget og Akershus festning i Oslo.

Felles uttalelse om Wikileaks

Fire organisasjoner på bibliotekfeltet har gått sammen om en uttalelse om Wikileaks.

BF kritisk til ABM-evalueringa

Konklusjonene samstemmer ikke med Bibliotekarforbundets erfaringer. Det melder Bibliotekarforbundet i sitt høringssvar til evalueringa av ABM-utvikling. Høringssvaret ble vedtatt på forbundsstyremøte 29. september 2008, og oversendt Kirke- og kulturdepartementet samme dag.