Nyheter Artikler

Hvilken fagkompetanse skal biblioteksjefen i Oslo ha?

- Bibliotekarforbundet registrerer at Oslo kommune har lyst ut biblioteksjefstillingen uten krav om bibliotekfaglig kompetanse. Dette finner BF beklagelig, sier forbundets nestleder Margunn Haugland.

Lov om folkebibliotek enstemmig vedtatt

Stortinget behandlet i går forslag til endringer i lov om folkebibliotek. Regjeringens innstilling ble enstemmig vedtatt, med unntak av at Kristelig Folkeparti ville beholde paragraf 6 – der kommunene pålegges et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene. Ellers stemte alle parti – inkludert Fremskrittspartiet – for den loven som vi nå får.

Stortinget vedtar folkebiblioteklov

I dag skal Stortinget behandle folkebiblioteklova. Etter en lang prosess vil endringene i lov om folkebibliotek endelig bli vedtatt. Det gir landet en utvidet og forsterket formålsparagraf, fremdeles krav om folkebibliotek i alle kommuner, fremdeles gratis tjenester og fremdeles krav om fagutdannet sjef. Men det er også deler av lovendringen som BF gjerne hadde sett var bedre.

Folkebibliotek på topp i brukertilfredshet

En stor offentlig undersøkelse av brukertilfredshet med offentlige tjenester, viser at folkebibliotek er den tjenesten brukerne er mest fornøyd med. Når det gjelder "brukernes tilfredshet totalt", skårer folkebibliotekene 85 poeng på en skala fra 0 til 100.

BF feirer 20 år

Bibliotekarforbundet feirer ved å stå på videre. Stettglass og jubalong tas ved 25 år. Nå er det lønnsforhandlinger, ebøker, biblioteklov, forskrifter, statsbudsjett, åpne bibliotek, tillitsvalgtopplæring og hundre andre ting som opptar forbundet.