Nyheter Artikler

Alexandria – der bibliotekstudenter skal føle seg velkomne!

- Mange av de obligatoriske oppgavene på studiet blir skrevet som gruppeoppgaver, og det er lettere å jobbe i grupper med folk du kjenner. Vi lager en sosial arena hvor man kan møtes og bli kjent. Det har vist seg å være nyttig, både for å finne seg venner og for å finne grupper å jobbe sammen i, sier Alexandria-leder Elisabeth Reinertsen.

New Amigos på Bergen offentlige bibliotek

- Spillet skiller seg ut ved at det skaper en egen dynamikk mellom brukerne og bringer inn en mer mangfoldig gruppe, sier Anne Berit Helland ved Bergen offentlige bibliotek. Hun er ansvarlig for New Amigos ved biblioteket, og deler her sine erfaringer i samtale med Anders Grønning.

Bibliotekarutdanninger lytter til praksisfeltet

Etter evalueringa av masterutdanningene i fjor, vurderer ABI nå en oppfølging: Styrke koblingen mellom masterstudiet og praksisfeltet gjennom å opprette et avtakerpanel. Etter modell fra Danmark. I Sverige viser evaluering at det er behov for endring. Det rører på seg i flere bibliotekarutdanninger i Norden.

Går Unio-overgangen bra?

Et halvår etter at BFs ekstraordinære landsmøte vedtok å gå fra YS til Unio, kan forbundslederen melde at overgangen er i rute.

Ny medlemsundersøkelse på gang

- Svarprosenten var god for to år siden. Vi håper på minst like god respons når BF om kort tid sender ut en ny medlemsundersøkelse, sier BFs kontorleder Petter Bruce.