Nyheter Artikler

Finland bruker bibliotekene dobbelt så mye som oss

I gjennomsnitt er det 4,7 bibliotekbesøk pr innbygger i Norge. I Finland er tallet 8,9. Dette går fram av en ny nordisk rapport. Også for hovedstedene kommer Norge dårligst ut, med færrest besøkende og færrest bibliotekavdelinger.

Løsning på lydbøker?

Klassekampen melder i dag at de har sett oppdragsbrevet som Kulturdepartementet skal sende til Nasjonalbiblioteket denne uka. Der blir NB bedt om å anbefale en modell for kjøp og utlån av elydbøker.

Slaget om de unges framtidige pensjon

Akkurat nå forhandles det om endringer i offentlig tjenestepensjon. Det har spesielt stor betydning for deg som er født i 1959 eller seinere. Pensjonsoppgjøret kan i realiteten bli det store lønnsoppgjøret for flere tiår av ditt liv.

Uavklart etterbruk på Hammersborg

Hva kan bygningen som i dag huser Oslos hovedbibliotek brukes til, når det nye åpner i Bjørvika om tre år? Aftenposten melder i dag at det fremdeles ikke har meldt seg interessenter. - Men det mangler ikke på forslag, skriver avisa.

Studiebarometeret: Høy skår for UH-bibliotekene

NOKUT har tatt pulsen på studentene ved landets universitet og høgskoler. 31 000 studenter har svart på hva de synes om studiet sitt, arbeidslivsrelevansen, veiledning, digitalisering, læringsmiljøet og mye mer. "Spesielt fornøyde er de med bibliotek og bibliotektjenester" heter det i rapporten.