Virke Artikler

Tariff 2015: Enighet i Virke-oppgjøret

Partene kom tirsdag 2. juni til enighet i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området i Virke. Forhandlingsresultatet er på linje med øvrige oppgjør.

Tariff 2014: Løsning i Virke-HUK

Partene i tariffområdet Virke-HUK kom 13. juni til enighet i hovedtariffoppgjøret. Det ble oppnådd omlag samme resultat som tilsvarende områder i staten og kommunal sektor (KS).

Tariff 2014: Forhandlinger i Virke 12. – 13. juni

De sentrale forhandlingene i stat, kommune (KS), Oslo kommune og Spekter er fullført, men tariffområdet Virke gjenstår. Det er den delen av Virke som forkortes HUK (helse, utdanning, kultur og frivillighet) som gjelder oss. De har i alt sju landsoverenskomster, BF er part i fem av disse.

Tariff 2014: Enighet i frontfaget 19 timer på overtid

Etter 19 timers mekling på overtid ble partene i frontfagoppgjøret onsdag 2. april enige om ny tariffavtale. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier partene har kommet frem til en løsning, der arbeidstakersiden har fått gjennomslag for flere sentrale krav.

Tariff 2014: Hva skjer i oppgjøret nå?

Vårens tariffoppgjør har som vanlig begynt med "frontfaget", det vil si de ansatte i konkurranseutsatt industri. Partene i arbeidslivet har en felles forståelse for at de setter et nivå for oppgjøret som helhet. Nå er det brudd i frontfaget, og megling pågår. Offentlig sektor kommer i gang i begynnelsen av april.