Staten Artikler

Tariff 2014: Meklingsinnspurten er i gang

Meklingsfristen i både staten, kommunesektoren og Oslo kommune gikk ut midnatt natt til 26. mai.

Tariff 2014: Brudd i staten: – Ingenting innfridd

Partene i statsoppgjøret brøt forhandlingene 30. april. - Når staten ikke kommer oss i møte på våre krav, ser vi ingen annen mulighet, sier forbundsleder Monica Deildok.

Tariff 2014: YS Stat krever ramme på 3,8 prosent

I likhet med YS kommune leverte også YS Stat sine økonomiske krav i lønnsoppgjøret på tirsdag 29. april. - Vi har et etterslep på 0,5 prosent som må kompenseres, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen.

Tariff 2014: – Brudd hvis Staten krever nytt lønnssystem

På mandag 7. april overleverte YS Stat sine krav i lønnsoppgjøret. - Vi vil sloss for å beholde dagens lønnssystem, som er både helhetlig og fleksibelt. Regjeringen har signalisert at den har forståelse for Akademikernes syn om nytt system, basert på lokal lønnsdannelse. Det kommer YS Stat ikke til å finne oss i, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Tariff 2014: Etter frontfaget kommer offentlig sektor

Ved midnatt natt til 2. april gikk meklingsfristen ut for å finne en løsning på årets frontfagoppgjør. Men meglinga fortsatte utover natten og morgenen. Dersom riksmekler Nils Dalseide ikke finner en løsning både Fellesforbundet og Norsk Industri kan anbefale, har Fellesforbundet varslet at vel 9 300 medlemmer blir tatt ut i streik. Men de andre tariffområdene følger like etter, og allerede 3. april overleveres de første kravene i kommuneoppgjøret.