Kommune Artikler

Tariff 2015: KS-oppgjøret i gang

- Det er rimelig å forvente at våre medlemmer i kommunal sektor får sin rettmessige del av verdiskapningen i samfunnet, sier BF-leder Margunn Haugland. Hun var med i delegasjonen til YS Kommune da årets mellomoppgjør i KS-området startet torsdag formiddag.

– Drøftingsmøter bør utsettes mens streiken pågår

Bibliotekarforbundet har mange medlemmer i kommuner der lærerorganisasjonene har tatt ut lærere i streik. - BF ber tillitsvalgte fremholde overfor arbeidsgiver at drøftingsmøter i forbindelse med lokale forhandlinger i kapitlene 3, 4 og 5 utsettes til etter at streiken er over, sier forbundsleder Monica Deildok.

Tariff 2014: Løsning i kommuneoppgjøret

- Jeg er fornøyd med at vi kom i havn uten konflikt, sier BFs nestleder Margunn Haugland, etter at det ble enighet i tariffoppgjøret for kommunesektoren mandag 26. mai. I statsoppgjøret kom partene til enighet like etter kommuneoppgjøret.

Tariff 2014: Her er detaljene i kommuneoppgjøret

2,15 % lønnsøkning, men minimum kr. 8 500, til alle i kap 4 – Lokale forhandlinger på 1 %, med føring på ledere – Etterregulering i tråd med frontfaget i 2015 - Overgang fra minstelønnssystem til garantilønnssystem i 2015.

Tariff 2014: – BF er forberedt på eventuell konflikt

- Vi går inn i sluttspurten med et klart mål om å komme til enighet. Men dersom arbeidsgiver i en eller flere sektorer ikke viser tilstrekkelig vilje, kan det bli konflikt, sier forbundsleder Monica Deildok.