Meråpent Artikler

– Jeg vil snakke med brukerne, jeg vil ha dem her sammen!

I Lødingen er det veldig få møteplasser igjen der vi snakker med hverandre. Man kan jo gå rundt her i Lødingen og ikke treffe på folk. Mange er ensomme her, sier biblioteksjefen i Lødingen. Han vil forklare hvorfor han ikke hopper på meråpent-bølgen, hvorfor han vil ha et sosialt bibliotek.

Meråpent er et problematisk begrep

Så langt er det så å si kun de positive erfaringene vi hører fra meråpne bibliotek. Og selvfølgelig er det positivt for publikum å få tilgang til et lokale fullt av medier og arbeidsplasser. Men for BF er det viktig å se på hvilke konsekvenser det selvbetjente biblioteket får for arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og forholdet til publikum, skriver BF leder Jannicke Røgler.

Snudde besøkstallene med selvbetjening

- Meråpent har vært en liten investering som har gitt en betydelig bedre bibliotektjeneste for publikum. Men vi skulle gjerne hatt flere ansatte og mer midler til innkjøp og arrangementer for å kunne gi et enda bedre tilbud, sier biblioteksjefen på Ringerike.

Toronto tester meråpent

I den kanadiske storbyen Toronto starter denne måneden en ettårig testperiode med meråpne bibliotek. Det er de to minste bibliotekene som nå får utvidet åpningstiden - uten personale til stede. Byen har hundre bibliotekavdelinger til sine over 5 millioner innbyggere.

Meråpne bibliotek – politisk uttalelse fra BF

Stadig flere bibliotek holder meråpent. Bibliotekarforbundet mener både bibliotekeiere, publikum og ansatte må være klar over at det får noen konsekvenser når man innfører selvbetjente åpningstider. De ulike interessentene kan ha ulike behov og ulikt syn på meråpent selv om alle i utgangspunktet er positive til tilbudet, sier forbundsstyret i BF i denne uttalelsen.