Meråpent Artikler

Få utfordringer for vekterne: Stille kveld på meråpne Majorstua

Beste vestkant i Oslo. Stor bibliotekavdeling. Sein junikveld. Det er kanskje mellom ti og tjue personer her denne kvelden. Vekteren vandrer rundt i lokalet. Noen bruker data, noen leser, noen skriver. Flere er innom kaffeautomaten, som er det eneste tilbudet som koster noe på den meråpne bibliotekavdelinga på Majorstua.

Meråpent i Arendal: – Billig i forhold til hva det gir!

- Det er fan-bloody-tastic! Alle lovpriser tilbudet. Og meråpent er billig i forhold til hva det gir, sier en entusiastisk biblioteksjef Ola Eiksund ved Arendal bibliotek. Tillitsvalgt Kirsti Husby stemmer i: - Meråpent gir biblioteket veldig mye goodwill, uten særlig ekstraarbeid for oss!

Tillitsvalgtkonferansen 2018: Her er programmet!

Gitte Kolstrup kommer med en døgnåpen suksesshistorie ved UB Stavanger. Elisabeth Bergstrøm har erfaringer med helt og ikke så helt åpent bibliotek i Kongsberg. Christian Slaaen ser at bråkete ungdom trenger åpne dører på Holmlia. Og Mona Iren Auganæs har erfaringer med meråpent i et flerbrukshus i Ulstein. Blant mye annet! Les hele programmet for årets tillitsvalgtkonferanse.

Er fag- og forskningsbibliotekene meråpne?

I hvilken grad har fag- og forskningsbibliotek åpnet sine bibliotek også utenfor de ansattes arbeidstid? Spørsmålet er vanskelig å svare på. Det gis tilgang til tjenestene og lokalene på så mange ulike måter. Men mye tyder i hvert fall på at studenter og ansatte ved universitet og høgskoler møter åpen dør oftere enn tidligere, også uten personale til stede.

Døgnåpent høgskolebibliotek i Førde

Idyllisk plassert ved elva Anga i Førde ligger Campus Førde, ett av fem studiesteder i Høgskulen på Vestlandet. Her tar 700 sjukepleie- og ingeniørstudenter utdanningene sine. For disse, og for de ansatte, er høgskolebiblioteket sentralt plassert like innenfor hovedinngangen.