Juss for bibliotekarer Artikler

powerpoint-small

Om gjenbruk av powerpoint-presentasjoner

Å holde et foredrag for et tilstedeværende publikum regnes som en direkte fremføring etter åndsverkloven. Om vi tar i bruk powerpoint som et teknisk hjelpemiddel er også dette å regne som fremføring.
ILL-døde og inndratte bøker3

”Døde” bøker og inndratte bøker

Hvilke regler gjelder for bøker som enten er inndratt, eller der opplysninger er mortifisert? Her gir Nasjonalbibliotekets juridiske rådgivere en enkel oversikt over dette nokså innfløkte temaet.

ILL-bok svever over håndflate

Hitteverkdirektivets betydning for abm-sektoren

Hitteverk er norsk nyord for det engelske ”orphan works”. EU-direktivet om hitteverk har sin bakgrunn i ønsket om å digitalisere kulturarven ved flere ulike institusjoner i Europa. Direktivet innfører en metode for bruk av verk der opphavsmannen ikke lar seg oppspore.

Kill Buljo-filmen

Sitat av fotografier

Retten til å sitere er hjemlet i åndsverklovens § 22, og er begrunnet med diskusjonsfrihet og meningsutveksling. Sitatretten krever ingen tillatelse og den er vederlagsfri. Den er ikke begrenset til det skrevne ord. Men hva kan regnes som lovlig sitering av foto og film?

ILL-paragraf-symbol2

Forarbeider til forskrifter

I januar kom forskrifter om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek, med krav om fagutdannet biblioteksjef. Eksempler på bibliotekspesifikke fag er listet opp i Kulturdepartementets høringsnotat, før forskriftene ble vedtatt. Hvor tungt veier denne lista i tolkningen av forskriften?