Ebøker Artikler

– E-bøker må inn i innkjøpsordningene

Bibliotekarforbundets arbeidsgruppe for e-bøker mener det er viktig å sikre den norske befolkningen tilgang til elektronisk litteratur og ber Norsk kulturråd om å gjøre prøveordningen med kulturfondbøker i elektronisk form permanent.

Bibliotekene tar sikkerheten på alvor

- Vi kan forsikre om at bibliotek tar sikkerheten på største alvor, skriver lederne i BF og NBF i et felles tilsvar til Stavanger Aftenblads oppslag i forrige uke, om sikkerheten i utlånssystemene for e-bøker. - Med hackerne parkert, er det viktigste ebok-spørsmålet i Norge nå å få sving på både salg og utlån, påpeker de.

Stadig flere bibliotek tilbyr ebøker

– Det har vært en voldsom utvikling det siste halvåret. Det kommer nye bibliotek med nesten hver dag, sier BF-leder Monica Deildok i et NTB-intervju som gjengis i en rekke aviser 30. juni.

Kritisk til e-bok-notatet fra Nasjonalbiblioteket

I februar kom ”Utlån av e-bøker i folkebibliotek – utfordringer og muligheter”, et notat forfattet av Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon. Har vi grunn til å glede oss, når det nå omsider foreligger?

Rettigheter til utlån av e-bøker

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: En innkjøpt papirbok kan lånes ut etter åndsverkloven § 19. E-bøker innkjøpt på fysisk bærer (f.eks. CD) kan også lånes ut. E-bøker innkjøpt og lagret på nettbrett kan bare lånes ut etter avtale.