Bibliotekpolitikk Artikler

Unio-leder og BF-leder med felles kronikk: Leseferdighet sparer millioner

Folkebibliotekene er helt sentrale i å opprettholde og utvikle leseferdighetene, og hver investerte krone i bibliotekene gir firedobbelt igjen, skriver Ragnhild Lied, Unio-leder og Margunn Haugland, leder Bibliotekarforbundet i en kronikk som er publisert i flere regionaviser den siste tida.

Krever styrking av lovverk for skolebibliotek

- I dag har skolebibliotek ikke den rollen i skolen som Stortinget ønsker, påpeker BF og 10 andre organisasjoner i et felles brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. De ber ham vurdere hvordan en styrking av skolebibliotekene kan gjøres.

Ikke så verst tilpasset likevel?

Hvor relevant er bibliotekarutdanninga når biblioteksjefer skal rekruttere nytt personale? De standhaftige fordommene fikk kjørt seg litt da BF brakte partene sammen til debatt.

Uro for skolebibliotekene på flere hold

Fylkesbiblioteksjefene konfronterer kunnskapsministeren, og flere organisasjoner ønsker nå en ny skolebiblioteklov. Hvilke veivalg fører frem til et løft for skolebibliotekene?

Bibliotekrasering i Storbritannia

I Storbritannia er hvert tiende bibliotek stengt og hver fjerde stilling forsvunnet siden 2010. I fem år har det vært statlig politikk å la grupper av frivillige eller "veldedige sosiale selskap" konkurrere ut offentlig drift. I midten av oktober dro vi til Lincolnshire, som er ekstra sterkt ramma, for å snakke med bibliotekaktivister med smertelige erfaringer.