Bibliotekpolitikk Artikler

Lover biblioteksatsing i Kulturløftet 3

- Det er bra at regjeringen har lyttet til våre signaler og gir de lokale folkebibliotekene en sentral rolle i Kulturløftet 3, sier BF-leder Monica Deildok.

Stortingsvalget 2013: Slik ser partiene på biblioteksektoren

Alle de ni største partiene nevner biblioteksektoren, men det er stor forskjell på hvor stor plass partiene vier bibliotekene.

Lov om folkebibliotek enstemmig vedtatt

Stortinget behandlet i går forslag til endringer i lov om folkebibliotek. Regjeringens innstilling ble enstemmig vedtatt, med unntak av at Kristelig Folkeparti ville beholde paragraf 6 – der kommunene pålegges et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene. Ellers stemte alle parti – inkludert Fremskrittspartiet – for den loven som vi nå får.

Stortinget vedtar folkebiblioteklov

I dag skal Stortinget behandle folkebiblioteklova. Etter en lang prosess vil endringene i lov om folkebibliotek endelig bli vedtatt. Det gir landet en utvidet og forsterket formålsparagraf, fremdeles krav om folkebibliotek i alle kommuner, fremdeles gratis tjenester og fremdeles krav om fagutdannet sjef. Men det er også deler av lovendringen som BF gjerne hadde sett var bedre.

Statsbudsjettet: – Nasjonalbiblioteket styrkes, for å utvikle bibliotekene?

- Det er grunn til å følge med argusøyne hvilken strategi Nasjonalbiblioteket velger for bibliotekutvikling i Norge. Bokhylla.no er en svært viktig satsing. Men hvilke grep vil NB ta i bruk – utover Bokhylla – for å utvikle bibliotekene utenfor NB, spør BFs leder Monica Deildok.