Bibliotekpolitikk Artikler

– Krevende omstillinger for folke- og fylkesbibliotek

Den borgerlige regjeringen som Høyre, Frp, KrF og Venstre har lovet, er i støpeskjeen. Hvilke partier som blir med, og med hvilket program, gjenstår å se. Men forbundsleder Monica Deildok peker på noen bibliotekpolitiske konsekvenser som vi allerede nå kan forberede oss på.

Ulovlig tilsetting av fylkesbiblioteksjef i Finnmark

Finnmark fylkeskommune har tilsatt ny fylkesbiblioteksjef uten å følge Lov om folkebiblioteks klare påbud om at fylkesbiblioteksjefen skal ha bibliotekfaglig kompetanse. Bibliotekarforbundet har i flere henstillinger direkte til fylkeskommunen bedt om at loven blir fulgt ved tilsetting, uten at Finnmark fylkeskommune har valgt å gjøre så. Nå har også Nasjonalbiblioteket kommet på banen og gjort oppmerksom på lovbruddet.

Lover biblioteksatsing i Kulturløftet 3

- Det er bra at regjeringen har lyttet til våre signaler og gir de lokale folkebibliotekene en sentral rolle i Kulturløftet 3, sier BF-leder Monica Deildok.

Stortingsvalget 2013: Slik ser partiene på biblioteksektoren

Alle de ni største partiene nevner biblioteksektoren, men det er stor forskjell på hvor stor plass partiene vier bibliotekene.

Lov om folkebibliotek enstemmig vedtatt

Stortinget behandlet i går forslag til endringer i lov om folkebibliotek. Regjeringens innstilling ble enstemmig vedtatt, med unntak av at Kristelig Folkeparti ville beholde paragraf 6 – der kommunene pålegges et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene. Ellers stemte alle parti – inkludert Fremskrittspartiet – for den loven som vi nå får.