Fag og politikk Artikler

Axiell overtar driften av svensk folkebibliotek

Nacka kommune har besluttet å overlate driften av sine seks bibliotekavdelinger til to private selskap fra januar 2019. En gruppe bibliotekansatte eier det ene selskapet, som driver tre bibliotek. Snart skal Axiell overta driften av de tre andre. - Oppsiktsvekkende, sier foreningen "Bibliotek i samhälle".

Unio-leder og BF-leder med felles kronikk: Leseferdighet sparer millioner

Folkebibliotekene er helt sentrale i å opprettholde og utvikle leseferdighetene, og hver investerte krone i bibliotekene gir firedobbelt igjen, skriver Ragnhild Lied, Unio-leder og Margunn Haugland, leder Bibliotekarforbundet i en kronikk som er publisert i flere regionaviser den siste tida.

«De tapte muligheters vedtak»

Det ble ingen bibliotekmelding. Ikke i denne omgang. Stortinget stemte 13. juni ned komiteflertallets forslag om å utarbeide en tverrsektoriell stortingsmelding om bibliotek. BFs landsstyre utfordrer kommende Storting å ta opp hansken.

Deichman blir egen etat!

Byrådet i Oslo har i dag vedtatt at Deichmanske bibliotek fra årsskiftet skal være egen etat, ikke en virksomhet innen Kulturetaten som i dag. – Dette er en god avgjørelse, sier forbundsleder Margunn Haugland, som berømmer BF-klubben på Deichman for å ha fått dette til.

Skolebibliotek – en del av prinsippene for grunnopplæringen

- Rollen som skolebibliotekene kan og bør spille bør tydeliggjøres, sier BF i sitt høringssvar om ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.