Fag og politikk Artikler

Likelønn? Bibliotekarer har det allerede

I kun 14 av 245 yrker tjener kvinner like godt eller bedre enn menn. Kategorien "bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere" er en av disse. Der tjener menn 98,5 prosent av en kvinnes lønn, i følge Statistisk sentralbyrå.

Kutt i Helsebiblioteket.no gir ulikheter i Helse-Norge

Helsebiblioteket.no er en fellesskapsløsning som sikrer systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Helt i tråd med stortingsmeldingen "God kvalitet – trygge tjenester". Tjenesten bør styrkes med 10 millioner, krever Bibliotekarforbundet, Norsk bibliotekforening og NBFs spesialgruppe for medisin og helsefag i en felles henvendelse som ble oversendt Stortingets helse- og omsorgskomité i dag.

Få utfordringer for vekterne: Stille kveld på meråpne Majorstua

Beste vestkant i Oslo. Stor bibliotekavdeling. Sein junikveld. Det er kanskje mellom ti og tjue personer her denne kvelden. Vekteren vandrer rundt i lokalet. Noen bruker data, noen leser, noen skriver. Flere er innom kaffeautomaten, som er det eneste tilbudet som koster noe på den meråpne bibliotekavdelinga på Majorstua.

Lite å hente i statsbudsjettet for bibliotekene

- Det er ingen tvil om at norsk litteratur får en positiv profilering under bokmessa i Frankfurt neste år. Norske folkebibliotek er imidlertid for viktige til å bli vedheng til denne satsinga i statsbudsjettet, sier en bekymret BF-leder om statsbudsjettet som regjeringen la fram i går.

Meråpent i Arendal: – Billig i forhold til hva det gir!

- Det er fan-bloody-tastic! Alle lovpriser tilbudet. Og meråpent er billig i forhold til hva det gir, sier en entusiastisk biblioteksjef Ola Eiksund ved Arendal bibliotek. Tillitsvalgt Kirsti Husby stemmer i: - Meråpent gir biblioteket veldig mye goodwill, uten særlig ekstraarbeid for oss!