Tariff 2016: Statsoppgjøret i havn

Det blir ikke streik i staten. Partene ble enige hos Riksmekleren etter å ha meklet seks timer på overtid i natt. – Vi er tilfreds med resultatet, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Meglingsinnspurt stat 2016 - Foto Liv Hilde Hansen

Hovedsammenslutningene hos Riksmekleren. Sammen med Staten fant de en løsning som gjorde at det ikke ble konflikt. (Foto Liv Hilde Hansen)

Staten og YS Stat er enige om en fordeling av lønnstillegg der 50 prosent gis sentralt og 50 prosent skal fordeles lokalt gjennom forhandlinger i de enkelte etater og virksomheter.

I praksis vil det si at det gis et generelt lønnstillegg til alle på 1,15 prosent med virkning 1. mai, mens resten fordeles lokalt med virkning fra 1. juli. Til sammen fyller dette rammen fra frontfaget på 2,4 prosents lønnsøkning i år.

Også LO Stat og Unio kom til enighet med staten. Dermed blir det ingen streik i forbindelse med årets tariffoppgjør.

Bedre resultat etter megling
– Alt i alt har meklingen gitt oss et bedre resultat på fordeling av økonomi og på forhandlingsbestemmelser enn vi ville oppnådd hvis vi hadde akseptert statens tilbud i de ordinære forhandlingene. Vi har rett og slett fått en bedre tariffavtale, sier Arnesen.

Han er spesielt tilfreds med de nye forhandlingsbestemmelsene, som han mener vil komme medlemmene til gode.
– Partene på virksomhetsnivå vil nå få betydelig mer ansvar for fordelingen av den lokale lønnsmassen. Samtidig vil det fortsatt bli gitt generelle tillegg i de sentrale forhandlingene. Dette er en løsning vi hilser velkommen, sier Pål N Arnesen.

Når det gjelder pensjon, blir det ingen endring i forbindelse med dette oppgjøret.
– Pensjonsspørsmålet ble i realiteten avgjort av arbeidsministeren da hun vingeklippet prosessen allerede før meklingen startet. Det er sterkt beklagelig at vi blir fratatt demokratiske rettigheter når det gjelder forhandling om pensjon, sier YS Stat-leder Pål N Arnesen.

Bibliotekarforbundet er fornøyd
Bibliotekarforbundet har deltatt i meklingen med forbundsleder Margunn Haugland i YS Stats delegasjon. Også hun kan puste lettet ut etter en lang natt.

– Jeg er fornøyd med at det ble en løsning i dette oppgjøret. Vi  har fått et betydelig bedre resultat gjennom megling enn tilfellet var ved bruddet i forhandlingene 1. mai. At vi unngikk streik er selvfølgelig også noe alle parter er tilfreds med, sier BF-leder Margunn Haugland etter at statsoppgjøret kom i havn.