Startpakke for nye fylkeslagsledere

Hvor finner du informasjonen du trenger som fylkeslagsleder? Her har vi blant annet samlet årshjul for fylkeslagsledere, oversikt over fylkeslagets oppgaver og årsmøterutiner.

Som fylkeslagsleder er du øverste tillitsvalgt for alle yrkesaktive medlemmer som jobber i fylket/fylkene fylkeslaget ditt representerer. Ikke-yrkesaktive hører derimot til i det fylkeslaget som dekker stedet der de bor.

Foto: Embret Rognerød.

– Vi jobber med å utvikle støtten til fylkeslagene, sier forbundsleder Margunn Haugland. Foto: Embret Rognerød.

– Fylkeslagene våre er det viktigste mellomleddet mellom sekretariatet og medlemmene våre, og vi er veldig takknemlige for den jobben fylkeslagslederne legger ned,. Vi jobber også med å utvikle støtten til styrene i fylkeslagene, sier BF-leder Margunn Haugland, som blant annet påpeker at BF holder eget kurs for styrene i fylkeslagene.

Les også: Hvordan holde et godt årsmøte?

Fylkeslagene skal avholde årsmøte hver vinter, innen 15. mars. Der velges fylkeslagets styre. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslag arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange fylkeslag har også kick-off-arrangementer i forbindelse med lokale forhandlinger, der de går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene, og får tips til hvordan lokale forhandlinger kan forberedes og gjennomføres best mulig

Årshjulet for fylkeslagene

Fylkeslagets oppgaver


Ressurser: