YS – BFs hovedorganisasjon

Bibliotekarforbundet er medlem av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Jorunn Berland under BFs landsmøte 2014.

YS-leder Jorunn Berland under BFs landsmøte i 2014.

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere, og ble etablert 17. januar 1977. Den består av 18 forskjellige forbund, med til sammen ca 227 500 medlemmer (per 1. januar 2014). Medlemmene dekker alle sektorer i arbeidslivet. Kongressen er YS’ høyeste myndighet. Forbundene kan representeres med én representant for hvert påbegynte 3.000 medlem. I tillegg møter hovedstyrets medlemmer.

Hovedstyret leder YS mellom kongressene. YS’ sekretariat består av 26 ansatte, inkludert valgt leder på heltid. YS er medlem i Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS), Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (EFS), Internasjonale Faglige Samorganisasjon (IFS) og ”Trade Union Advisory Committee to the OECD” (TUAC).

Som BF-medlem har du i tillegg til BFs egne medlemsfordeler, også rett på alle medlemsfordelene som YS har fremforhandlet.

Hjemmesidene til YS: www.ys.no

ys-logo