Sekretariatet

Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo (mellom Stortinget og Akershus festning)
Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 48 02 09 00
E-post: bf@bibforb.no

  Ansatte:

Forbundsleder:
Jannicke Røgler
Mobil: 99 01 42 88
Epost
Rådgiver:
Kieth Lau Andersen
Mobil: 92 15 61 09
Epost
Redaktør:
Erling Bergan
Mobil: 91 31 80 01
Epost
Kontorleder:
Petter Bruce
Mobil: 90 07 42 07
Epost
Rådgiver:
Hege Bergravf Johnsen
Mobil: 41 43 28 92
Epost