Hovedorganisasjon

Bibliotekarforbundet fra YS til Unio.

Unio-skiltBibliotekarforbundet er i hele 2017 fortsatt formelt medlem av YS og bundet av inngåtte tariffavtaler i hele perioden. Men BF vedtok på sitt ekstraordinære landsmøte 14. november 2016 enstemmig å søke om opptak i hovedorganisasjonen Unio. Et enstemmig representantskap i Unio vedtok 7. desember 2016 å ta opp BF som nytt medlemsforbund. Dermed avsluttes BFs medlemskap i YS.

Bibliotekarforbundet er formelt tatt opp i Unio med virkning fra 1. januar 2018. I hele 2017 er vi fremdeles formelt medlem av YS, men BFs tillitsvalgte deltar ikke i YS-organer i denne perioden. Til gjengjeld vil BF i 2017 være representert med observatør i Unio-organ hvor det er naturlig. Fra 2018 er BF uansett inne som Unio-medlem for fullt.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon, for profesjonsforbund der medlemmene har høyere utdanning. Unio har i dag 13 medlemsforbund (inkludert BF) med til sammen om lag 340 000 medlemmer, de fleste i offentlig sektor. For Unio står det sentralt at utdanning skal lønne seg, at kunnskap og kompetanse er fundamentet for at vi skal kunne gi brukerne tjenester av høy kvalitet. Unio-forbundene er profesjonsforbund som arbeider med faglig utvikling innenfor en profesjon samtidig som de fremmer medlemmers lønns- og arbeidsvilkår.

Dagens medlemsfordeler, blant annet forsikringsordningene gjennom Gjensidige, løper ut hele 2017 for BFs medlemmer. Se YS Medlemsfordeler. I løpet av våren 2017 forhandler Bibliotekarforbundet fram nye gode forsikringsordninger og andre medlemstilbud tilpasset våre medlemmer.