Trøndelag BF

Fylkeslaget dekker både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. I disse fylkene finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, høgskoler, universitet, fagbibliotek, BIBSYS og i sykehus.

Morten Olsen Haugen er fylkesleder i Trøndelag BF. (Foto: Erling Bergan)

Fylkeslagets leder:
Morten Olsen Haugen
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon:  41 51 76 33
Send epost

Årsmøter og kickoff
Fylkeslagenes årsmøter finner som regel sted i februar eller mars. Der velges fylkeslagets styre. Alle medlemmer i Trøndelag BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon.

Oversikt over kommende kurs og møter

I tillegg til årsmøtet kan fylkeslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange fylkeslag har også egne “kick-off”-arrangement, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig.

Tidligere årsmøter:
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2017
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2016
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2015
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2014
Referat fra årsmøte BF Trøndelag 2013