Oslo BF

Oslo er BFs største fylkeslag. I fylkeslaget finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, høgskoler, universitet, fagbibliotek, sykehus, museer og private bedrifter. Vi har også et stort antall medlemmer blant bibliotekstudentene på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sondre Molteberg Dalen er fylkesleder i Oslo BF. (Foto: Erling Bergan)

Fylkeslagets leder:
Sondre Molteberg Dalen
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Telefon:   94 48 90 38
Send epost

Årsmøter og kickoff
Fylkeslagenes årsmøter finner sted i februar eller mars. Her velges fylkeslagets styre. Medlemmer i Oslo BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslag arrangere medlemsmøter om ulike tema.

Oversikt over kommende kurs og møter

Mange fylkeslag har egne kickoff-arrangement om høsten, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig. Også datoer for planlagte kickoff-arrangementer vil annonseres på våre nettsider.

Facebook-gruppe
BF Oslo har en facebook-gruppe for medlemmer i fylkeslaget. Der informerer fylkesstyret om pågående saker, møter og aktuelle nyheter.

facebook_logo_Norsk

Tidligere årsmøter:
Protokoll fra årsmøte i Oslo BF 2017
Protokoll fra årsmøte i Oslo BF 2016
Protokoll fra årsmøte i Oslo/Akershus BF 2015