Nordland BF

I Nordland finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, høgskole, Nasjonalbiblioteket, Brønnøysundregistrene, Fylkesmannen og i museer.

Cecilie Odding

Cecilie Odding er leder i Nordland BF. (Foto: Hanne Svendsen Odding)

Fylkeslagets leder:
Cecilie Odding
Narvik videregående skole
Telefon: 90 09 53 58
Epost: Send epost

Årsmøter og kickoff
Fylkeslagene avholder årsmøte hver vinter, innen 15. mars. Der velges fylkeslagets styre. Medlemmer i Nordland BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon.

Oversikt over kommende kurs og møter

I tillegg til årsmøtet kan fylkeslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema. Mange fylkeslag har også egne kick-off-arrangement, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig.

Tidligere årsmøter:
Referat årsmøte Nordland BF 2017
Referat årsmøte Nordland BF 2016
Referat årsmøte Nordland BF 2015
Referat årsmøte Nordland BF 2014
Referat årsmøte Nordland BF 2012
Referat årsmøte Nordland BF 2011
Referat årsmøte Nordland BF 2010