Akershus BF

Akershus er et av BFs største fylkeslag. I fylkeslaget finner vi bibliotekarer i folkebibliotek, skolebibliotek, fylkesbibliotek, fagbibliotek, sykehus, museer og private bedrifter.

Helene Nyen er fylkesleder i Akershus BF. (Foto: Erling Bergan)

Fylkeslagets leder:
Helene Nyen
Asker bibliotek
99 01 15 32
Send epost

Øvrige styremedlemmer:
Linda Rasten
97 68 89 03
Linda.Rasten@vestby.kommune.no

Helena Huse
99 52 39 93
helena.marie.huse@skedsmo.vgs.no

Olga Skrinde (vara)
99 02 48 29
olga.skrinde@afk.no

Beate Nes (vara)
99 24 36 64
beate.nes@ullensaker.kommune.no

Årsmøter og kickoff
Årsmøter
Fylkeslagenes årsmøter finner sted i februar eller mars. Her velges fylkeslagets styre. Medlemmer i Akershus BF vil få en epost med innkalling til neste årsmøte når sted og dato er avklart. Kontakt gjerne fylkeslagets leder for mer informasjon. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslag arrangere medlemsmøter om ulike tema.

Oversikt over kommende kurs og møter

Kickoff
Mange fylkeslag har egne kickoff-arrangement om høsten, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene, og hvordan lokale forhandlinger skal forberedes og gjennomføres best mulig.

Tidligere årsmøter:
Protokoll årsmøte Akershus BF 2017
Protokoll årsmøte Akershus BF 2016
Protokoll årsmøte Akershus BF 2015