Fylkeslag

Hvert fylkeslag har sin egen side på nettsidene, der du finner kontaktinformasjon. Du kan også finne møteinnkallinger, årsmøtereferater og andre dokumenter av interesse for deg som er medlem i fylkeslaget.

Fylkeslagene samlet til styrekurs i 2015. (Foto: Embret Rognerød).

Som medlem av Bibliotekarforbundet er du automatisk medlem av et fylkeslag. Hvert av disse fylkeslagene dekker ett eller flere fylker.

Yrkesaktive medlemmer hører til i det fylkeslag som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det fylkeslag som dekker stedet der de bor.

Fylkeslagene avholder årsmøte hver vinter innen 15. mars. Der velges fylkeslagets styre. I tillegg til årsmøtet kan fylkeslaget arrangere medlemsmøter om ulike tema, og mange fylkeslag har også «kick-off»-arrangementer, der man går gjennom og drøfter resultatene av de sentrale tarifforhandlingene, og ser på hvordan lokale forhandlinger kan forberedes og gjennomføres best mulig.

Klikk på hvert enkelt fylkeslag for å komme videre til fylkeslagets egen side

Finnmark

Jorunn Irene Johansen
Loppa folkebibliotek
Telefon: 91 59 65 70
finnmark@bibforb.no

Troms

Astrid Johanna Sømhovd
Universitetsbiblioteket i Tromsø
Telefon:   93 46 46 50
troms@bibforb.no

Nordland

Liv Idun Alstad
Bodin videregående skole
Telefon: 97 56 09 36
nordland@bibforb.no

Trøndelag

Morten Olsen Haugen
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Telefon: 41 51 76 33
trondelag@bibforb.no

Møre og Romsdal

Claus Christian Hansen
Sunndal folkebibliotek
Telefon: 94 19 49 63
moreogromsdal@bibforb.no

Sogn og Fjordane

Anja Angelskår Mjelde
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek
Telefon: 99 25 73 56
sognogfjordane@bibforb.no

Hordaland

Ritha Helland
Bergen offentlige bibliotek
Telefon:    41 58 11 74
hordaland@bibforb.no

Rogaland

Linda Johnsen
Universitetet i Stavanger
Telefon: 94136277
rogaland@bibforb.no

Agder

Sigrid Nesland
Åmli bibliotek
Telefon: 95 73 51 50
agder@bibforb.no

Telemark

Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon: 93 21 58 41
telemark@bibforb.no

Vestfold

Susanne B. Bolstad
Larvik bibliotek
Telefon: 95 12 28 66
vestfold@bibforb.no

Østfold

Camilla Paulsen
Fredrikstad bibliotek
Telefon: 41 61 92 74
ostfold@bibforb.no

Buskerud

Jannicke Røgler
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon: 99 01 42 88
buskerud@bibforb.no

Hedmark/Oppland

Vegard Gundersen
Lillehammer bibliotek
Telefon: 97 75 02 68
hedmarkogoppland@bibforb.no

Oslo

Sondre Molteberg Dalen
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Telefon:   94 48 90 38
oslo@bibforb.no

Akershus

Helene Nyen
Asker bibliotek
Telefon: 99 01 15 32
akershus@bibforb.no