Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Styret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer. Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtekter og gjeldende vedtak, og er ansvarlig for forbundets økonomiske drift.

Forbundsleder:
Jannicke Røgler
Mobil: 99 01 42 88
Epost: jannicke.rogler@bibforb.no
Nestleder:
Veronicha Angell Bergli 2014 Veronicha Angell Bergli
Finnmark fylkesbibliotek
Mobil: 97 61 68 88
E-post: veronicha.angell.bergli@ffk.no
Styremedlemmer:
Anne Husøy
Fræna folkebibliotek
Mobil: 45 47 13 15
E-post: anne.husoy@frana.kommune.no
Kathrin Luneborg Kvilstad
Jåttå videregående skole
Mobil: 90 89 09 48
E-post: kathrinlk@gmail.com
Glenn Karlsen Bjerkenes
Universitetsbiblioteket i Oslo
Mobil: 90 87 88 46
E-post: glenn.bjerkenes@gmail.com
Miriam Bakkeli
Folkehelseinstituttet
Mobil: 99 50 87 67
E-post: miriam.bakkeli@gmail.com
Aleksander Kristung
Asker bibliotek
Mobil: 92 40 08 64
E-post: alecs@online.no
Varamedlemmer:
Linda Rasten
Vestby bibliotek
Mobil: 97 68 89 03
E-post: linda.rasten@vestby.kommune.no
Sigrid Nesland
Åmli bibliotek
Mobil: 95 73 51 50
E-post: sigridkn@hotmail.com
Kjersti Gulli Lunde
Sandefjord bibliotek
Mobil: 95 03 84 15
E-post: Kjersti.gulli.lunde@sandefjord.kommune.no
Sophie Essmat
Høgskolen i Oslo og Akershus
Mobil: 92 25 56 82
E-post: sophie.essmat@hioa.no
Elisabeth Reinertsen
Student ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Mobil: 99 40 10 32
E-post: missgoth_88@hotmail.com