Forbundsstyret

Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Styret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer. Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtekter og gjeldende vedtak, og er ansvarlig for forbundets økonomiske drift.

Forbundsleder:
Margunn Haugland 2014 Margunn Haugland
Mobil: 99 01 44 19
E-post: margunn.haugland@bibforb.no
Nestleder:
Veronicha Angell Bergli 2014 Veronicha Angell Bergli
Finnmark fylkesbibliotek
Mobil: 97 61 68 88
E-post: veronicha.angell.bergli@ffk.no
Styremedlemmer:
Monica Skybakmoen Monica Skybakmoen
Elverum bibliotek
Mobil: 41 61 08 78
E-post: monica.skybakmoen@elverum.folkebibl.no
Randi Egge Svendsen Randi Egge Svendsen
Moss bibliotek
Mobil: 93 63 42 89
E-post: Randi.Egge.Svendsen@moss.kommune.no
Monica Roos Monica Roos
Høgskolen i Bergen
Mobil: 97 69 34 79
E-post: monica.roos@hib.no
Anne Husøy Anne Husøy
Fræna folkebibliotek
Mobil: 45 47 13 15
E-post: anne.husoy@frana.kommune.no
Kjell Erik Johnsen 2014 Kjell Erik Johnsen
Høgskolen i Østfold
Mobil: 99 36 28 34
E-post: kjell.e.johnsen@hiof.no
Varamedlemmer:
Linda Rasten
Vestby bibliotek
Mobil: 97 68 89 03
E-post: linda.rasten@vestby.kommune.no
Irene Eikefjord 2014 Irene Eikefjord
Universitetsbiblioteket i Bergen
Mobil: 95 74 71 52
E-post: ireneeikefjord@gmail.com
Kari Angelsen Kari Angelsen
Bodin videregående skole
Mobil: 97 58 64 53
E-post: kangelsen@hotmail.com
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 2014 Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
Horten bibliotek
Mobil: 48 18 59 67
E-post: janegil@htnbib.no
Marthe Rislå Torkildsen 2014 Marthe Rislå Torkildsen
Kristiansand folkebibliotek
Mobil: 90 10 93 34
E-post: marthe.risla.torkildsen@kristiansand.kommune.no