Film i bibliotek

[09. april 14]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Utgangspunktet for bruk av film i bibliotek er ganske greit: Det er stort sett snakk om offentlig fremføring. Problemet er at slik fremføring som regel må klareres, og det er bare få unntak å snakke om. Her er en liten gjennomgang av hvordan dette ligger an.

Les mer

Bøkers vernetid

[12. mars 14]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Rettighetene til en forfatters tekster er vernet i hele opphavsmannens levetid og 70 år etter hans dødsår. Men en bok kan inneholde flere verk av forskjellige opphavsmenn: Oversettelser, antologier, bøker med tegninger. Måten sidene er satt opp på kan gi ”satsrettigheter”.

Les mer

Å legge ut "månedens dikt" på bibliotekets nettsider

[12. februar 14]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Biblioteket i Danderyd i Sverige ønsket å legge ut ”månedens dikt” på sine nettsider. Ideen ble skrinlagt da en poet ønsket kompensasjon. Finnes det noe unntak som avgrenser opphavsmannens enerett til fordel for biblioteket?

Les mer

Fristilling og lisensiering av verk ved ABM-institusjoner

[15. januar 14]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Det finnes flere typer Creative Commons-lisenser som rettighetshaver med hjelp fra en institusjon kan ”klistre” på sitt verk. Her gis det en liten oversikt over mulighetene.

Les mer

Avtaler om opphavsrett - klarering av rettigheter

[03. desember 13]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Nasjonalbiblioteket skriver ikke avtaler på oppdrag, men alle abm-institusjoner kan ta kontakt med NB for råd og hjelp med avtaler. Der det gjelder større økonomiske interesser, kan det være aktuelt å vurdere advokatbistand.

Les mer

Håndtering av ikke-offentliggjort materiale

[06. november 13]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Den som har mottatt et brev vil som hovedregel ikke ha ervervet noen opphavsrett til det. Brev regnes ikke som offentliggjort bare ved at de overdras til en institusjon fra en som ikke har opphavsretten.

Les mer

Tilgjengeliggjøring av digitalt materiale i bibliotek

[09. oktober 13]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Kan bevaringskopier gjøres tilgjengelig for brukerne? Clara.no leverer et utgangspunkt for hvordan man skal gå frem og hvilke rettighetshaverorganisasjoner man kan kontakte. Nettstedet har også en beskrivelse rettet mot bibliotekarer.

Les mer

Utlån av e-bok fra Project Gutenberg

[11. september 13]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Kan biblioteket låne ut lese-brett med Knut Hamsuns Sult lastet ned fra Project Gutenberg?

Les mer

Kopiering for bevaring

[10. juli 13]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Opphavsmannen har enerett til eksemplarframstilling av eget åndsverk. Bibliotek kan kopiere åndsverk for konserverings- og sikringsformål. Som hovedregel må materialet kopieres i samme format som originalen.

Les mer

Rettigheter til utlån av e-bøker

[12. juni 13]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: En innkjøpt papirbok kan lånes ut etter åndsverkloven § 19. E-bøker innkjøpt på fysisk bærer (f.eks. CD) kan også lånes ut. E-bøker innkjøpt og lagret på nettbrett kan bare lånes ut etter avtale.

Les mer

Kopiering i biblioteket

[15. mai 13]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Opphavsmann har enerett på eksemplarfremstilling. Unntatt er retten til å kopiere til privat bruk. Denne retten gjelder både fysiske og digitale kopier.

Les mer

Opphavsrett i ansettelsesforhold

[17. april 13]

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Opphavsretten oppstår hos forfatter eller fotograf i det teksten blir skrevet eller fotografiet blir tatt. Skal andre få rettigheter, må de overføres.

Les mer