Ny medlemsundersøkelse på gang

- Svarprosenten var god for to år siden. Vi håper på minst like god respons når BF om kort tid sender ut en ny medlemsundersøkelse, sier BFs kontorleder Petter Bruce.

Petter Bruce-web3

Kontorleder Petter Bruce håper mange svarer på BFs medlemsundersøkelse neste uke. (Foto: Tormod Smestad)

Forbundsstyret har vedtatt at en ny medlemsundersøkelse skal gjennomføres før sommeren 2017. Det er to år siden dette ble gjort første gang. Da gikk spørsmålene ut til alle yrkesaktive medlemmer, og det samme vil skje nå.

– Den nye undersøkelsen stiller mange av de samme spørsmålene som for to år siden. Dette er for å kunne se endringer over tid. Det er da vi virkelig får utbytte av slike undersøkelser, sier kontorleder Petter Bruce i BFs sekretariat.

Medlemsundersøkelsen er nyttig for å se hvordan medlemmer oppfatter BF, både sentralt og lokalt, og de tjenestene som inngår i medlemskapet. Medlemsundersøkelsen har spørsmål innen fire tema:

  • Medlemskap og medlemsfordeler
  • Informasjon og kommunikasjon
  • Tillitsverv og tillitsvalgt
  • Sekretariatet

– I 2015 fikk vi svar fra 51 % av de vi sendte ut til. Det må regnes som bra for en slik undersøkelse. Og det er tilstrekkelig til å kunne få et godt bilde av hva medlemmene synes. Om svarprosenten blir enda høyere nå i 2017, sier vi ikke nei takk til det. Det tar ikke mer enn 10-15 minutter å svare på undersøkelsen, og vi håper alle BFs yrkesaktive medlemmer tar seg tid til å svare, sier en spent kontorleder.

Medlemsundersøkelsen sendes ut gjennom Questback til alle yrkesaktive medlemmer fredag 19. mai.