Oppdater medlemsinformasjon

For at Bibliotekarforbundet skal kunne gjøre en god jobb for deg, er det viktig at du til enhver tid sender oss oppdatert informasjon om deg selv. Vi ber deg derfor melde fra om navne- og adresseforandring og/eller endrede ansettelsesforhold og -betingelser så raskt som mulig.

Fyll ut skjemaet nedenfor og send det til sekretariatet, så foretar vi de nødvendige endringer i medlemsregisteret.

Vil du se mappa di?

Hvis du vil vite hva Bibliotekarforbundet har registrert om deg, kan du sende en epost til medlemsinfo@bibforb.no, så vil vi så raskt vi kan sende deg din medlemsinformasjon per i dag.