Medlemsfordeler

BFilluSom medlem i BF får du:

  • Råd og veiledning ved direkte henvendelser til sekretariatet.
  • BFs tidsskrift Bibliotekaren tilsendt gratis 10 ganger i året.
  • Mulighet til å påvirke hvordan organisasjonen skal agere på den bibliotekpolitiske arenaen.
  • Tilbud om gratis kurs og konferanser arrangert av BF.
  • Mulighet til å søke på BFs stipend. Det finnes en stipendordning for yrkesaktive medlemmer, og et eget stipend for studentmedlemmer.
  • I hele 2017 har BFs medlemmer tilgang på tilbudene som gis som en del av YS Medlemsfordeler. Det gjelder blant annet forsikringer i Gjensidige.
  • BF blir fullt medlem av Unio fra 1. januar 2018, og vil da ha forhandlet fram en ny pakke med medlemsfordeler. Nærmere informasjon kommer høsten 2017.

Gjennom BFs tillitsvalgte kan du også fremme dine lønnskrav og ta opp andre forhold av betydning for deg som arbeidstaker.