Kontingentsatser

Kontingentsatser vedtas av BFs landsmøte. Nåværende satser ble fastlagt på landsmøtet i 2014 og gjort gjeldende fra 1. januar 2015. De gjelder fram til landsmøtet i november 2017. Kontingent for yrkesaktive betales vanligvis gjennom trekk i lønn.

Yrkesaktive 1, 32% av medlemmets bruttolønn
Maksimum kontingent er kr 600,- pr måned  (kr 7 200,- pr. år)
Minimum kontingent er    kr 200,- pr måned  (kr 2 400,- pr. år)
Ikke-yrkesaktive kr. 250,- pr. år.
Studenter kr. 100 pr. skoleår.