Marsjerer for vitenskap

Vårt felles kunnskapsgrunnlag er under press. Lørdag 22. april kan du marsjere for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste
kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta.

March for Science 2017b

Fra «March for Science Norway» sin promoteringsvideo på facebook.

Lørdag 22. april arrangerer «March for Science Norway» markeringer i Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim og flere byer. Da kan alle som er opptatt av et kunnskapsbasert samfunn gå ut på gatene i forsvar for kunnskap, uavhengig forskning og uredd forskningsformidling. Markeringene er knyttet sammen gjennom det nasjonale og internasjonale March for Science nettverket. Per 08.03.2017 er det planlagt markeringer i 360 byer over hele verden. I Oslo er samling på Rådhusplassen kl 15, med vandring til Stortinget. Mer info om arrangementene på facebook-sidene til «March for Science Norway»

Blant organisasjonene som støtter «March for Science» er Unio, NTL, Utdanningsforbundet, Akademikerne, Forskerforbundet, Naturvernforbundet, Norsk medisinstudentforening, m.fl.

– Unio støtter March for Science, og oppfordrer våre medlemmer til å delta i markeringene rundt omkring i landet den 22. april. I en tid der den akademiske friheten er under press i flere land, er det viktig at vi forsvarer den frie forskningen her hjemme, og samtidig viser solidaritet med forskere og studenter i andre land som opplever å få sin frihet innskrenket, heter det i en uttalelse fra Unio.

Og Unios leder Ragnhild Lied legger til:

– Akademiske institusjoner tilfører samfunnet stor verdi gjennom samfunnsnyttig forsknings- og utviklingsarbeid. Samtidig skal de også være et korrektiv til samfunnet ved å produsere nye ideer, ny kunnskap og nye forståelser. Derfor er den akademiske friheten så avgjørende viktig.


Budskapet fra March for Science Norway er slik:

Vitenskapelig kunnskap er et globalt fellesgode vi som samfunn er helt avhengige av på alle viktige områder: i utdanning, i helsetjenester, for jobb- og karrieremuligheter og for miljøet barna våre vokser opp i. Vi bruker vitenskap til å forstå verden rundt oss og vitenskap bringer oss videre.

Vårt felles kunnskapsgrunnlag er under press. Vi ser hard pågang fra sterke politiske og økonomiske krefter som ønsker å styre forskningens retning og resultat, forskere blir presset eller truet til ikke å formidle forskningsresultater, og “falske nyheter” florerer i media for å undergrave vitenskapelige funn. Når vi ikke lenger er enige om hva som er sant, blir det umulig å ha meningsfylte debatter og å arbeide mot felles mål.

Vi går ut i gatene for retten til å drive vitenskap, formidle vitenskap, samarbeide for å bygge videre på den beste kunnskapen vi har, tenke kritisk og fremme bærekraftige beslutninger basert på vitenskapelige fakta. Tilgang til kvalitetssikret kunnskap for alle er selve ryggraden i et demokratisk samfunn.