Avtaler i arbeidslivet

tariffStaten

Hovedavtalen i staten (01.01.2017 – 31.12.2019)
Hovedtariffavtalen i staten (01.05.2016 – 30.04.2018)
Lønnstabell  (Gjeldende fra 1. mai 2017)
Statens personalhåndbok
Lov om statens ansatte
Statens reiseregulativ
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (Gjeldende fra 1. januar 2017)
Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

Kommune (KS)

Hovedavtalen i KS (01.01.2018 – 31.12.2019)
Hovedtariffavtalen i KS (01.05.2016 – 30.04.2018)
Hovedtariffavtale for KS Bedrift 2016-2018 (01.05.2016 – 30.o4.2018)
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet (NB! pr. 01.07.2017)

Oslo kommune

Dokumenter om lønns- og arbeidsforhold, lønnstabeller, lønnsrammer og stillingsregister i Oslo kommune
Dok 24 Hovedavtalen for Oslo kommune 2002 – og framover…

Spekter

Hovedavtalen (01.01.2013 – 31.12.2015 / Prolongert til 31.12.2017)
Overenskomst A YS-Spekter 2016-2018 (01.04.2016 – 31.03.2018)
Overenskomst A, A1, A2 YS-Spekter 2016-2018  (01.04.2016 – 31.03.2018)

Virke

Hovedavtalen YS og Virke 2014-2017 (1. januar 2014-31. desember 2017)
Landsoverenskomst for høyskoler
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
Landsoverenskomst for utdanning
Landsoverenskomst for virksomheter

Viktige lover

Arbeidsmiljøloven
Diskrimineringsloven
Ferieloven
Folkebibliotekloven
Folketrygdloven

Andre avtaler

IA-avtalen (04.03.2014 – 31.12.2018)