Avtaler i arbeidslivet

tariffStaten

Hovedavtalen i staten (01.01.2017 – 31.12.2019)
Hovedtariffavtalen i staten (01.05.2016 – 30.04.2018)
Lønnstabell  (Gjeldende fra 1. mai 2016)
Statens personalhåndbok
Tjenestemannsloven

Statens reiseregulativ
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (01.01.2015 – 31.12.2017)
Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (01.01.2015 – 31.12.2016)

Kommune (KS)

Hovedavtalen i KS (01.01.2016 – 31.12.2017)
Hovedtariffavtalen i KS (01.05.2016 – 30.04.2018)
Hovedtariffavtale for KS Bedrift 2016-2018 (01.05.2016 – 30.o4.2018)
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet (pr. 01.05.2016)
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet (pr. 01.08.2017)

Oslo kommune

Dok 24 Hovedavtalen for Oslo kommune 2002 – og framover…
Dokument 25 – Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene (01.05.2016 – 30.04.2018)
Lønnstabell (fra 01.05.2016)
Stillingsregister (pr 01.05.2016)
Lønnsrammer (pr 01.05.2016)

Spekter

Hovedavtalen (01.01.2013 – 31.12.2015 / Prolongert til 31.12.2017)
Overenskomst A YS-Spekter 2016-2018 (01.04.2016 – 31.03.2018)
Overenskomst A, A1, A2 YS-Spekter 2016-2018  (01.04.2016 – 31.03.2018)

Virke

Hovedavtalen YS og Virke 2014-2017 (1. januar 2014-31. desember 2017)
Landsoverenskomst for høyskoler (1. mai 2014-30.april 2016)
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (1. mai 2014-30.april 2016)
Landsoverenskomst for spesialhelsetjenesten (1. mai 2014-30.april 2016)
Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner (1. mai 2014-30.april 2016)
Landsoverenskomst for utdanning (1. mai 2014-30.april 2016)
Landsoverenskomst for virksomheter (1. mai 2014-30.april 2016)

[ NB! Forhandlingene om nye tariffavtaler i Virke er sluttført, men det foreligger ennå ikke ferdig redigerte landsoverenskomster for perioden 2016-2018. For mer informasjon, se «TARIFFnytt 63/2016» fra Virke, datert 2.12.2016.]

Viktige lover

Arbeidsmiljøloven
Diskrimineringsloven
Ferieloven
Folkebibliotekloven
Folketrygdloven

Andre avtaler

IA-avtalen (04.03.2014 – 31.12.2018)