Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 2017

Her er den formelle innkallinga til landsmøtet i Bibliotekarforbundet 23.-24. november 2017, med dagsorden og sakspapir.


Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet

23. – 24. november 2017

Bibliotekarforbundet avholder landsmøte torsdag 23. november kl 1300 – fredag 24. november kl 16.30 på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Landsmøtet består av delegater valgt av fylkeslagene.

1. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling, delegater og møtereglement
b) Valg av møteledere, referenter, redaksjonskomité, protokollkomité og tellekorps
c) Godkjenning av dagsorden
2. Forbundsstyrets beretning
3. Forbundsstyrets regnskap
4. Kontrollkomitéens rapport
5. Kontingent for kommende landsmøteperiode
6. Godtgjøring av forbundsstyrets medlemmer
7. Konfliktfondets størrelse
8. Innkomne saker
a) Veiledning for valgkomitéen
9. Målprogram
10. Budsjett
11. Endringer i vedtektene
12. Valg
a) Leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret
b) Leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
c) Leder, medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomitéen

 

Oslo, 27. september 2017
Margunn Haugland
Forbundsleder


Her kan du lese alle sakspapirene som forbundsstyret fremmer for landsmøtet: