En hundrelapp til Gaza Health Sciences Library?

BF har i mange år ytt faglig bistand til et vellykket bibliotekprosjekt i Gaza. Men de trenger også økonomisk bistand. Har du en hundrelapp å avse i julestria? 

54

Medisinerstudenter fra Islamic University i Gaza søker i Hinari. (Foto: Erling Bergan)

Innerst i Middelhavet, på et landområde på størrelse med Mjøsa, bor 1,9 millioner mennesker på det som kalles Gaza-stripen. Flertallet er flyktninger. Annengenerasjons, tredjegenerasjons, fjerdegenerasjons flyktninger. De kan ikke reise fritt ut av Gaza, de får ikke varer fritt inn i Gaza. Arbeidsløsheten er skyhøy og helsetilstanden svært vanskelig. De mange krigene Israel har påført dem, har ødelagt infrastruktur og skadet svært mange.

Digitalt bibliotek
Etter krigen i 2008-2009 ble et gammelt bistandsprosjekt revitalisert. Gaza Health Sciences Library (GHSL) yter tjenester til leger, medisinstudenter og annet helsepersonell i Gaza. Medisinske bøker er imidlertid dyre, blir fort foreldet og kan være vanskelige å få inn i Gaza. Men gode internett-linjer er tilgjengelig. Og en enorm samling av kontinuerlig oppdaterte medisinske tidsskriftartikler er tilgjengelig gjennom Hinari/PubMed, som Verdens helseorganisasjon (WHO) tilbyr fattige land til en rimelig penge.

Tjenester basert på denne kombinasjonen, og satsing på hands-on ledelse og stabilt personale, har i over 7 år nå gitt en svært vellykket tjeneste i et vanskelig område.

55

I møte med ferske fagfellevurderte artikler blir det mye kompetanseutveksling foran skjermene. (Foto: Erling Bergan)

NORWAC og BF
Prosjektet drives av de lokale helsemyndighetene, men av åpenbare grunner trenger de økonomisk og faglig bistand. Det får de fra Norwegian Aid Committee (NORWAC) og Bibliotekarforbundet. Etter at regjeringen omdisponerte deler av bistandsbudsjettetet etter fjorårets flyktningestrøm, ble imidlertid Norwacs handlingsrom begrenset. Flere viktige prosjekter ved sykehusene måtte termineres.

Men Norwac har ønsket å holde GHSL-prosjektet gående framover. Og det ønsker BF også. Men uten offentlige midler, er dette nå helt og holdent avhengig av innsamlede midler. Det dreier seg om å dekke utgifter til internett, Hinari/PubMed-abonnement, lønn til lokal biblioteksjef, med mer.

Mange bidragsytere
Bibliotekarforbundet valgte under årets tillitsvalgtkonferanse å avstå fra gaver til foredragsholderne, til fordel for midler til GHSL-prosjektet. Det ble rundet opp til 5000 kroner. Det er kommet midler fra 8. marskomiteen og fra HK-klubben i Gyldendal. Mange enkeltpersoner har også bidratt mye de siste årene.

Nå har du muligheten
På forsiden av NORWACs nettsted er det en knapp for donasjon til GHSL-prosjektet. Og nå inviteres altså bibliotekarer flest til å se om de har mulighet til å gi et bidrag. En hundrelapp betyr mye! Kan du avse mer, er det selvfølgelig bra.

75

De norske bibliotekarene Astrid Müller og Malin Kvam forklarer MeSH-termer for bibliotekar Majda Sabah og prosjektkoordinator Mahmoud Abu Amer. (Foto: Erling Bergan)

Bidrag kan overføres til:
KONTO:  1503.61.48346
NAVN:  NORWAC as
ADRESSE:  Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo, Norge
MERK BETALINGEN:  Bistand til GHSL