Heretter klekkes danske bibliotekarer ut fra «Institut for Informationsstudier»

Det Informationsvidenskabelige Akademi skifter navn til "Institut for Informationsstudier" fra 1. desember. - Navnet skal signalisere, at vi er et bredere studium enn informasjonsvitenskap og fjerne forvirringen ved at vi ikke heter institutt som andre fag på Københavns Universitet, sier instituttleder Jens-Erik Mai om navneskiftet.

Den danske bibliotekarutdanninga skifter navn igjen. Nå blir IVA til INF – Institut for Informationsstudier. (Foto: Københavns Universitet)

1. desember 2017 skifter Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) navn til Institut for Informationsstudier, melder det danske Bibliotekarforbundets magasin Perspektiv. Instituttet får forkortelsen INF.

– Det nye navnet vil gjøre det enklere å kommunisere til omverden om hva vi gjør, sier instituttleder Jens-Erik Mai.

Han angir to vesentlige årsaker til at IVA nå skifter navn, sju år etter at Danmarks Biblioteksskole ble til Det Informationsvidenskabelige Akademi i 2010.

– En av årsakene er at det administrativt skaper en del forvirring å være del av et universitet, men hete «akademi» på dansk og «school» på engelsk. Rent praktisk avspeiler det nye navn vår status på universitetet som et institutt på linje med andre fag.

Men den vesentligste årsak er ifølge instituttlederen at det nye navnet signaliserer et fag som rommer mer enn informasjonsvitenskap.

– Informasjonsvitenskap forholder seg til hvordan systemer designes og håndteres, mens informasjonsstudier også inkluderer sosiale og kulturelle vinkler på teknologien og institusjonene. Begrepsforskjellen er ikke så stor på dansk, men på engelsk er skillet mellom «information science» og «information studies» markant. Så IVAs nye navn følger en global trend, hvor Library and Information Science på mange universitet er blitt en integrert del av Information Studies, sier Mai.

Han understreker at navneendringen ikke får betydning for utdanningens innhold.

– I virkeligheten avspeiler navnet bare den bredden i utdanningen, som IVA hele tiden har hatt. Men samtidig er vi i gang med å revidere vår bachelorutdanning for studentene som begynner i september 2018. Utdanningen vil inneholde de samme elementene som i dag, men satt sammen på en ny måte, så man blant annet tidligere i studieløpet får mulighet til å spesialisere seg innen enten kultur eller informasjon.