Glemte å spørre folkebiblioteket om samarbeid

Ny storskole i Søgne planlegges for 570 elever, men uten eget skolebibliotek. De "skal benytte folkebiblioteket" heter det friskt i planen. Problemet er bare at folkebiblioteket ikke er spurt.

Rom- og funksjonsprogram for skolene på Tangvall er klart. Nå skal dette behandles av politikerne. BF har protestert mot at skolen blir uten eget bibliotek. (Fotoskisse: Rambøll/Søgne kommune)

Vest-Agder fylkeskommune og Søgne kommune planlegger noe stort i kommunesenteret Tangvall. Søgne videregående skole, Tangvall skole og Søgne kulturskole skal etableres i et nytt, sammenhengende skoleanlegg.

Men skolebibliotek er utelatt fra planene. I stedet skriver de at «Skolene skal benytte folkebiblioteket på Tangvall. Ungdomsskolen vil i tillegg ha en mindre boksamling i forbindelse med sine trinnarealer.»

Problemet er bare at Søgne bibliotek ikke skal være forespurt!

Nå har Bibliotekarforbundet skrevet brev til Vest-Agder fylkeskommune om saken. I brevet heter det blant annet:

«Forskrift til opplæringsloven slår som sagt fast at skolebibliotek som ikke er i skolens lokaler skal være tilgjengelig for elevene i skoletida, og det skal være særskilt tilrettelagt for skolen.

Bibliotekarforbundet stiller med bakgrunn i lov og forskrift spørsmål om hvordan Vest-Agder fylkeskommune vil løse bibliotekfunksjonen i nye skoler på Tangvall. Så vidt Bibliotekarforbundet forstår har ikke folkebiblioteket i Søgne blitt forespurt om løsningen som er foreslått i rom- og funksjonsprogrammet. I tillegg ligger folkebiblioteket flere hundre meter fra skolen og folkebiblioteket i Søgne er ikke særskilt tilrettelagt for skoleelever. De har ikke nok arealer eller samlinger å tilby elevene, og har slik det ser ut i dag liten mulighet for utvidelse. Folkebiblioteket er ikke bygd som et kombinasjonsbibliotek, et fellesbibliotek spesielt tilrettelagt som skole- og folkebibliotek, og vil derfor ikke kunne fungere tilfredsstillende som skolebibliotek ved siden av hovedfunksjonen som folkebibliotek.»

Bibliotekarforbundets leder Jannicke Røgler er klar i sin omtale av hvordan skolebibliotek håndteres i denne planen:

– Vi er gjort kjent med at rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall ikke er planlagt med skolebibliotek. Dette reagerer Bibliotekarforbundet sterkt på.  Den skisserte løsningen for bibliotektjenesten holder ikke faglige eller forsvarlige mål for en ny og moderne videregående skole og ungdomsskole, sier den ferske BF-lederen.

I brevet viser Røgler ikke bare til forskrift til opplæringsloven, men også til forskning som understøtter viktigheten av skolebibliotek. Hun avslutter brevet slik:

«Bibliotekarforbundet krever at skolebibliotek kommer med i rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall som en egen funksjon. Det er med henvisning til opplæringslova langt fra tilstrekkelig å henvise til folkebiblioteket i Søgne.»

(Søgne kommune skal slå seg sammen med Kristiansand og Songdalen fra 1. januar 2020.)