Går Unio-overgangen bra?

Et halvår etter at BFs ekstraordinære landsmøte vedtok å gå fra YS til Unio, kan forbundslederen melde at overgangen er i rute.

– Vi gjennomfører et mellomoppgjør mens vi selv står i en mellomposisjon mellom to hovedorganisasjoner. Men det har gått uten problemer, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Hun sikter til BFs formelle posisjon overfor hovedorganisasjonene i 2017. Utmeldelsen fra YS gjelder nemlig formelt først fra 1. januar 2018. Men BF er helt ute av alle YS-organ i hele 2017. Til gjengjeld har Unio allerede fra 1. januar 2017 regnet BF som en del av Unio-fellesskapet, med deltakelse i alle Unio-organ som vi blir formelt medlem av fra kommende årsskifte.

Margunn Haugland-2016b

Forbundsleder Margunn Haugland kan konstatere at BFs overgang fra YS til Unio går bra. (Foto: Embret Rognerød)

Det sentrale tariffoppgjøret

– Gjeldende tariffavtalene som regulerer våre medlemmers lønns- og arbeidsforhold ble jo inngått for en toårsperiode i 2016. Da var BF fremdeles et forbund i YS. Årets mellomoppgjør skulle ikke inngå ny avtale, men forhandle om penger innenfor denne avtalen. Derfor var BF en del av YS-oppgjøret, samtidig som vi deltok i Unios tarifforganer før og under årets oppgjør. Ny toårig tariffavtale skal ikke inngås før i hovedoppgjøret i 2018. Og da er vi et fullverdig Unio-forbund, forklarer Haugland.

Det ble en forutsigbar økonomisk ramme på 2,4 % i de tre største oppgjørene i offentlig sektor – kommunene (KS), staten og Oslo kommune. Og det ble forhandlingsløsninger på svært kort tid, helt uten megling. Så forbundslederen kan ha sine ord i behold:

– Årets oppgjør var et ideelt år for BF å være på vei fra en hovedorganisasjon til en annen.

Lokale forhandlinger

Nå står vi foran lokale forhandlinger i både stat og kommuner. Hvordan vil det gå.

– Våre lokale tillitsvalgte er flinke folk. Noen steder gjennomføres lokale forhandlinger i samarbeid med andre forbund, hvem det kan være varierer fra sted til sted. For de fleste vil nok årets forhandlinger gjennomføres som tidligere, men noen vil nok finne nye samarbeidspartnere i år. Vi synes det er positivt om BFs tillitsvalgte søker seg mot andre Unio-forbund lokalt når det er naturlig, sier Haugland.

BF-lederen understreker at både hun og rådgiverne Hege Johnsen og Kieth Andersen i sekretariatet kan kontaktes for å drøfte slike lokale løsninger.

Forsikringer

Det ekstraordinære landsmøtet i fjor høst ba forbundsstyret forhandle om nye forsikringsordninger for BFs medlemmer fra 1. januar 2018. Hvordan går det?

– Det har tidlig vært klart hvem vi ville ha som samarbeidspartner til dette. De fleste mellomstore og små Unio-forbund har inngått avtale med Bafo forsikringsmegling, som opererer forsikringskontor i forbundenes navn. Slik blir det også for BF. Vi er i sluttfasen av en prosess som skal føre til gode forsikringsordninger for BFs medlemmer. Vi jobber nå med å få de siste detaljene på plass. Når de er klare vil vi gå ut med god og fyldig informasjon om de nye forsikringstilbudene i BFs ulike kanaler, sier Haugland.

Unio-deltakelse

BFs forbundsleder deltar på styremøtene i Unio. Både hun og andre fra BFs sekretariat deltar i Unios tariffutvalg på de ulike sektorene.

Unio har nedsatt flere arbeidsgrupper på ulike temaer. Kieth Andersen i BFs sekretariat har vært med både i arbeidsgruppa om digitalisering og i arbeidsgruppa for høyere utdanning og forskning, mens Hege Johnsen deltar i arbeidsgrupper om likestilling og IA-arbeid.

BF hadde seks deltakere på Unios konferanse for høyere utdanning og forskning i vinter. Det var også folk fra BF på Unios frokostmøte på kvinnedagen 8. mars.

– Unio har vært opptatt av at BF skal føle seg velkommen inn i Unio-familien, og at BF skal bidra i ulike fora. BF har, i tillegg til å delta i Unios organer sentralt, blitt invitert inn regionale Unio-nettverk i flere fylker. BFs overgang til Unio har åpnet opp for nye samarbeidskonstellasjoner og nettverk med andre høgskole- og universitetsutdanna, for BF. Det gjør Bibliotekarforbundet sterkere, avslutter forbundslederen.