Tariffområde Stat: Hva skjer dersom det blir brudd i lokale forhandlinger?

Dersom det går mot brudd i de lokale forhandlingene må forhandler kontakte BFs sekretariat for rådgivning. Sekretariatet følger opp alle BFs bruddsaker. I mange tilfeller vil man klare å komme til enighet i forhandlingenes siste fase. Dersom det skulle bli brudd er det arbeidsgiver som setter opp bruddprotokoll.

OSS-ikon-ForhandlingerVed brudd i lokale forhandlinger i statlig sektor bringes tvisten inn for Statens lønnsutvalg jfr. Hovedtariffavtalens Kap. 2 pkt 2.3.9 Tvist.

Tvistens voldgiftsbehandles etter reglene i Tjenestevistlovens § 29.

Som regel vil et brudd i lokale forhandlinger ved en statlig virksomhet omfatte flere organisasjoner eller alle organisasjonene i virksomheten. Dersom noen av organisasjonene velger å akseptere resultatet vil imidlertid ikke forhandlingsresultatet for disse bli iverksatt inntil tvisten er ferdigbehandlet i statens lønnsutvalg.  Dersom det nærmer seg brudd bistår Bibliotekarforbundets sekretariat i den videre prosedyre og fremgangsmåte.

Sist oppdatert 10. november 2015