Hvordan fungerer pensjonen fra folketrygden?

Pensjonen fra folketrygden opparbeides uavhengig av hvor du jobber., og denne tjenes opp på bakgrunn av din arbeidsinntekt. I tillegg er alle sikret en minstepensjon.

PensjonDet er pensjonen fra folketrygden som utgjør den største delen av vår totalpensjon.  Grunnbeløpet i folketrygden (forkortes vanligvis til G) benyttes som grunnlag for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser.

G utgjør med virkning fra 1. mai 2017 93.634 kroner. Fordelingsprofilen i Folketrygden er slik at jo høyere inntekt du har, desto lavere prosentandel får du igjen fra folketrygden.

Arbeidsgiver og tjenestepensjonsordning
Ved arbeidsgivers eventuelle endring av tjenestepensjonsordning vil pensjonsandelen fra folketrygden forbli uendret.

Sist oppdatert: 11. juli 2017.