Når må arbeidsavtalen foreligge?

Dersom arbeidsforholdet har en samlet varighet på mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Utlysninger/ansettelser/jobbintervjuBestemmelsene om arbeidsavtale er å finne i Arbeidsmiljøloven (Aml). I  Aml § 14-5 Krav om skriftlig arbeidsavtale er bestemmelsene om når avtalen skal foreligge nedfelt. Her fremgår det også at den enkelte kan la seg bistå av tillitsvalgte i utforming av arbeidsavtalen.

Dersom arbeidsgiver presenterer en arbeidsavtale som inneholder bestemmelser som du reagerer på eller undrer deg over er det viktig at du tar kontakt med BF.

Sist oppdatert: 12. januar 2016.