Kan jeg søke ny jobb når jeg er gravid og skal ha svangerskapspermisjon?

Det er forbudt å diskriminere gravide arbeidssøkere. Dette forbudet gjelder både ved ansettelse i faste og midlertidige stillinger, av kortere og lengre varighet – og i hele tilsettingsprosessen, inkludert ved innkallelse til intervju og innstilling til stillingen.

Permisjoner og sykemeldingerForbudet mot diskriminering på grunn av graviditet er hjemlet i likestillingsloven. I tillegg til å oppstille et forbund mot diskriminering av gravide, hjemler også likestillingsloven et forbund mot å innhente opplysninger om graviditet eller planlagt graviditet i § 18: «En arbeidsgiver må ikke i ansettelsesprosessen, herunder under intervju eller på annen måte, innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn.»

Ved ansettelse i offentlig sektor gjelder det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. Det vil si at arbeidsgiver plikter å ansette den som etter en helhetsvurdering er best kvalifisert for stillingen. Utgangspunktet for vurderingen er kravene som går fram av utlysningsteksten. Ellers er sentrale momenter utdanning, arbeidserfaring og personlig egnethet. Hvis du mistenker at graviditeten er grunnen til at du ikke får jobben du søkte, har du krav på at arbeidsgiver gir deg opplysninger om kvalifikasjonene til den som fikk stillingen, dette er hjemlet i Likestillingslovens § 19.

Hvis du fremstår som best kvalifisert, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det ikke er lagt vekk på graviditeten/foreldrepermisjonen. Kvalifikasjonene vurderes opp mot stillingsutlysningen og stillingsbeskrivelse. Hvis det er slik at det er stor grunn til å tro at du er diskvalifisert pga. svangerskapet, kan BF bistå deg med å kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet, som kan vurdere søkernes formelle kvalifikasjoner, det vil si utdanning og erfaring.

Sist oppdatert: 9. november 2015.