Hva gjør jeg når det oppstår alvorlige konflikter på min arbeidsplass?

Fra tid til annen oppstår uoverensstemmelser og uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Da er det din oppgave som tillitsvalgt å bidra til å løse problemene.

Rollen som tillitsvalgt. .Enkelte konflikter skyldes uenighet om lønnsforhold og tariffspørsmål, og kan løses gjennom forhandlinger og drøftinger i henhold til lov- og avtaleverket. Men av og til oppstår det konflikter av mellommenneskelig karakter, mellom kolleger eller mellom en kollega og en leder. Disse konfliktene kan være vanskeligere å definere inn under avtaleverket, og de kan være svært ødeleggende for enkeltpersoner og arbeidsmiljø

Det lønner seg som regel å løse problemene så nær kilden som mulig. Slik kan en liten konflikt tas hånd om før den utvikler seg til en større sak. Sørg for at du har alle faktiske opplysninger i saken, be om skriftlig redegjørelse og dokumentasjon, og vær tydelig på hva du kan hjelpe til med. Ofte har tillitsvalgte behov for veiledning og bistand i slike saker. Ta også kontakt med fylkeslaget eller BFs sekretariat hvis du har behov for det.

Tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere for arbeidsgiverne i det systematiske arbeidet for å forebygge og håndtere mobbing og konflikter. Gjennomgående er det imidlertid verneombudet som er arbeidstakernes talsperson i arbeidsmiljøsaker. Verneombudet kan spille en rolle i løsning av konfliktsaker.

Les også: Hvilke oppgaver har et verneombud?

Sist oppdatert 24. mai 2016.